2015-06-17 15:37

2015-06-17 15:37

Långvandrande lax bra för hela biosystemet

KLARÄLVEN: Fria passager förbi kraftverken avgörande för återuppbyggnad av Klarälvslaxen

Klarälven, Trysilelven och Femundelven kan bli ett av Skandinaviens bästa laxvatten. Om 15-20 år och om åtgärdspaketet som föreslås i slutrapporten för ”Vänerlaxens fria gång” genomförs.

Vänerlaxens fria gång var ett treårigt projekt som Värmland och Hedmark fylke drev tillsammans för att utreda möjligheterna att skapa bättre förutsättningar för den unika Klarälvslaxen.

Innan kraftverkbyggena var det en livskraftig och vandrande art men i dag återstår sannolikt mindre än fem procent av lekbestånden. Det har skett en liten ökning de två sista årtiondena bland annat genom att lax transporterats upp från Forshaga och släppts uppströms Edsforsen.

En bidragande orsak till förbättringen är att vatten släpps förbi kraftverken i högre grad. En studie från 2009 visade att dödligheten för vildfödd smolt var 84 procent på Klarälvssträckan med åtta kraftverk.

Fria vandringsvägar

Då släpptes nästan inget vatten förbi kraftverken och de flesta smolt tvingades passera genom turbinerna. I en uppföljande studie 2013 var det 29 procent av fisken som klarade sig till Vänern, och då släpptes vatten förbi alla kraftverk utom två.

En del åtgärder för att förbättra laxens villkor har gjorts under projektets gång men för att nå målet om ett av Skandinaviens bästa laxvatten krävs ytterligare åtgärder, bland annat en avledare vid Edsforsens kraftstation.

En fri gång för laxen ger även andra positiva effekter då hela biosystemet gynnas, bland annat ett 40-tal rödlistade arter.

Nya jobb i sikte

Det skulle dessutom generera arbetstillfällen genom dels ett 50-tal heltidsjobb under en 15-årsperiod för miljö- och fiskevårdande åtgärder dels ett 30-tal permanenta jobb genom utvecklingen av fisketurismen och skötseln och underhåll av fiskpassager.

i slutrapporten uppmanar landshövding Kenneth Johansson och fylkesmannen Sigbjørn Johnsen till en fortsättning i arbetet med återuppbyggnad av det vilda beståndet av vandrande Vänerlax då det är tekniskt, ekonomiskt och biologiskt möjligt att kombinerra med en hög grad av vattenkraftproduktion.

Vänerlaxens fria gång var ett treårigt projekt som Värmland och Hedmark fylke drev tillsammans för att utreda möjligheterna att skapa bättre förutsättningar för den unika Klarälvslaxen.

Innan kraftverkbyggena var det en livskraftig och vandrande art men i dag återstår sannolikt mindre än fem procent av lekbestånden. Det har skett en liten ökning de två sista årtiondena bland annat genom att lax transporterats upp från Forshaga och släppts uppströms Edsforsen.

En bidragande orsak till förbättringen är att vatten släpps förbi kraftverken i högre grad. En studie från 2009 visade att dödligheten för vildfödd smolt var 84 procent på Klarälvssträckan med åtta kraftverk.

Fria vandringsvägar

Då släpptes nästan inget vatten förbi kraftverken och de flesta smolt tvingades passera genom turbinerna. I en uppföljande studie 2013 var det 29 procent av fisken som klarade sig till Vänern, och då släpptes vatten förbi alla kraftverk utom två.

En del åtgärder för att förbättra laxens villkor har gjorts under projektets gång men för att nå målet om ett av Skandinaviens bästa laxvatten krävs ytterligare åtgärder, bland annat en avledare vid Edsforsens kraftstation.

En fri gång för laxen ger även andra positiva effekter då hela biosystemet gynnas, bland annat ett 40-tal rödlistade arter.

Nya jobb i sikte

Det skulle dessutom generera arbetstillfällen genom dels ett 50-tal heltidsjobb under en 15-årsperiod för miljö- och fiskevårdande åtgärder dels ett 30-tal permanenta jobb genom utvecklingen av fisketurismen och skötseln och underhåll av fiskpassager.

i slutrapporten uppmanar landshövding Kenneth Johansson och fylkesmannen Sigbjørn Johnsen till en fortsättning i arbetet med återuppbyggnad av det vilda beståndet av vandrande Vänerlax då det är tekniskt, ekonomiskt och biologiskt möjligt att kombinerra med en hög grad av vattenkraftproduktion.