2015-06-16 06:00

2015-06-16 06:00

Hemliga anteckningar ska granskas av JO

VÄLFÄRD

Under mer än åtta månader förde tre anställda vid en kommunal skola i Värmland i hemlighet anteckningar om hur tre barn från en och samma familj uppförde sig.

Anteckningarna började föras sedan en idrottslärare noterat att ett av barnen hade blåmärken på armen. Inte ens skolans rektor eller kurator fick veta något om den hemliga kartläggningen. Däremot användes den som underlag för en muntlig anmälan till socialtjänsten i hemkommunen.

Fadern i familjen har nu anmält de tre anställda till JO. JO har i sin tur bett kommunstyrelsen i hemkommunen yttra sig över anmälan. Det kan tilläggas att fadern har förklarat blåmärket med att han tog i för hårt mot storebror sedan denne blivit irriterad på och slagit lillebror.

Anteckningarna började föras sedan en idrottslärare noterat att ett av barnen hade blåmärken på armen. Inte ens skolans rektor eller kurator fick veta något om den hemliga kartläggningen. Däremot användes den som underlag för en muntlig anmälan till socialtjänsten i hemkommunen.

Fadern i familjen har nu anmält de tre anställda till JO. JO har i sin tur bett kommunstyrelsen i hemkommunen yttra sig över anmälan. Det kan tilläggas att fadern har förklarat blåmärket med att han tog i för hårt mot storebror sedan denne blivit irriterad på och slagit lillebror.