2015-06-16 19:35

2015-06-16 19:38

Ekonomin i landstinget inte bättre

LANDSTINGET: Ingen förbättring under maj

Kostnadsutvecklingen inom landstinget ligger kvar på samma nivå.

Nu krävs ytterligare åtgärder.

Årets första delårsrapport blev en kalldusch för Landstinget i Värmland. Istället för ett överskott på 62 miljoner kronor så ser det ut att bli 55 miljoner i underskott – minst.

Fler åtgärder

Landstingsdirektör Gunilla Andersson informerade landstingsfullmäktige på tisdagen om att hittills har inte åtgärderna för att stoppa den negativa utvecklingen haft tillräcklig effekt. Enligt siffrorna för maj sjunker inte kostnaderna.

– Vi ligger still på samma nivå och därför har jag tagit beslut om ytterligare åtgärder, säger Gunilla Andersson.

Fokus ligger på att minska personalkostnaderna.

– Tendensen med fler hyrsjuksköterskor är mycket oroande. 2012 var kostnaden i princip noll kronor för inhyrda sjuksköterskor. 2014 var den sex miljoner. Men hyrläkarna kostade 100 miljoner kronor förra året.

Exempel på andra åtgärder är effektivare schemaläggning, färre projekt och restriktioner för utbildningar och konferenser.

Sjukfrånvaron bland personalen är uppe i 6,5 procent. Målet är 5 procent eller mindre.

Årets första delårsrapport blev en kalldusch för Landstinget i Värmland. Istället för ett överskott på 62 miljoner kronor så ser det ut att bli 55 miljoner i underskott – minst.

Fler åtgärder

Landstingsdirektör Gunilla Andersson informerade landstingsfullmäktige på tisdagen om att hittills har inte åtgärderna för att stoppa den negativa utvecklingen haft tillräcklig effekt. Enligt siffrorna för maj sjunker inte kostnaderna.

– Vi ligger still på samma nivå och därför har jag tagit beslut om ytterligare åtgärder, säger Gunilla Andersson.

Fokus ligger på att minska personalkostnaderna.

– Tendensen med fler hyrsjuksköterskor är mycket oroande. 2012 var kostnaden i princip noll kronor för inhyrda sjuksköterskor. 2014 var den sex miljoner. Men hyrläkarna kostade 100 miljoner kronor förra året.

Exempel på andra åtgärder är effektivare schemaläggning, färre projekt och restriktioner för utbildningar och konferenser.

Sjukfrånvaron bland personalen är uppe i 6,5 procent. Målet är 5 procent eller mindre.