2015-06-15 12:31

2015-06-15 12:35

Vårdcentral krävs på bättre egenkontroll

VÄRMLAND

En vårdcentral i södra Värmland har granskats av Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Nu har IVO beslutat att vårdcentralen måste bedriva bättre egenkontroll och bli bättre på att uppfylla anmälningsplikten till IVO.

Anledningen till granskningen var att det kommit uppgifter till IVO om brister på vårdcentralen. Bland annat ska en läkare ha missat at signera uppemot 300 journalanteckningar, vilket kan vara en fara för patientsäkerheten. Den 1 september ska vårdcentralen redogöra till IVO vilka åtgärder man vidtagit för att göra vården säkrare.

Nu har IVO beslutat att vårdcentralen måste bedriva bättre egenkontroll och bli bättre på att uppfylla anmälningsplikten till IVO.

Anledningen till granskningen var att det kommit uppgifter till IVO om brister på vårdcentralen. Bland annat ska en läkare ha missat at signera uppemot 300 journalanteckningar, vilket kan vara en fara för patientsäkerheten. Den 1 september ska vårdcentralen redogöra till IVO vilka åtgärder man vidtagit för att göra vården säkrare.