2015-06-15 14:31

2015-06-15 18:42

"Det är en krissituation"

LANDSTINGET: Oppositionen stoppar budget

(UPPDATERAD) Socialdemokraterna och Vänsterpartiet stoppar landstingets budget och flerårsplan.
– Budgeten är inte realistisk, säger Ulric Andersson (S). Vi kommer att yrka på återremiss.

Landstingsfullmäktige kan då inte fatta beslut om budgeten på onsdag som det var tänkt.

– Vi gör ju inte det här för att jävlas. Vi ser allvarligt på läget och vill ha en konstruktiv diskussion om ekonomin, säger Anders Nilsson (V).

Orealistiskt

Budgetunderlaget är orealistiskt, menar Ulric Andersson.

– Budgeten för 2016 bygger på att vi går plus 2015 – men det gör vi inte. Det innebär att varje verksamhet får en budget som inte stämmer med verkligheten.

Under årets första fyra månader gick hälso- och sjukvården 136 miljoner back.

– Det är en riktigt stor larmklocka. Tar man den siffran gånger tre då är vi över 400 miljoner.

Landstingsledningen tror inte att det blir riktigt så illa, enligt helårsprognosen räknar man med att hälso- och sjukvården går back 293 miljoner.

– Men man missar ändå budgeten med 122 miljoner, säger Ulric Andersson.

Han har inte varit med om att återremittera en budget tidigare.

– Om vi inte får hejd på detta kan underskottet växa till 600-700 miljoner redan nästa år. Det måste till en krisgrupp för att hantera situationen.

Landstingsrådet Fredrik Larsson (M) är ordförande i landstingsstyrelsen. Han gillar förstås inte vänsterblockets utspel.

– Det här är ett försök att skapa katastrofrubriker, säger han. Det skapar bara oro hos de anställda och sätter fokus på fel saker.

– I och för sig är det ju bra att de tar sikte på allvaret i situationen, för det är allvarligt. Men de visar inte upp något eget budgetförslag, de har inga egna lösningar på problemen.

Fredrik Larsson säger att verksamheten redan nu måste få veta vilka förutsättningar de har att arbeta utifrån. Och det ska nog tolkas som att det blir ett extra fullmäktigemöte om en vecka eller så. Det finns inget utrymme för att vänta med beslutet till nästa ordinarie sammanträdde, i slutet av oktober.

Landstingsfullmäktige sammanträder under tisdag och onsdag. Redan på tisdagen kan det bli en debatt men förslaget om återremiss kommer inte upp till behandling förrän på onsdagen.

Landstingsfullmäktige kan då inte fatta beslut om budgeten på onsdag som det var tänkt.

– Vi gör ju inte det här för att jävlas. Vi ser allvarligt på läget och vill ha en konstruktiv diskussion om ekonomin, säger Anders Nilsson (V).

Orealistiskt

Budgetunderlaget är orealistiskt, menar Ulric Andersson.

– Budgeten för 2016 bygger på att vi går plus 2015 – men det gör vi inte. Det innebär att varje verksamhet får en budget som inte stämmer med verkligheten.

Under årets första fyra månader gick hälso- och sjukvården 136 miljoner back.

– Det är en riktigt stor larmklocka. Tar man den siffran gånger tre då är vi över 400 miljoner.

Landstingsledningen tror inte att det blir riktigt så illa, enligt helårsprognosen räknar man med att hälso- och sjukvården går back 293 miljoner.

– Men man missar ändå budgeten med 122 miljoner, säger Ulric Andersson.

Han har inte varit med om att återremittera en budget tidigare.

– Om vi inte får hejd på detta kan underskottet växa till 600-700 miljoner redan nästa år. Det måste till en krisgrupp för att hantera situationen.

Landstingsrådet Fredrik Larsson (M) är ordförande i landstingsstyrelsen. Han gillar förstås inte vänsterblockets utspel.

– Det här är ett försök att skapa katastrofrubriker, säger han. Det skapar bara oro hos de anställda och sätter fokus på fel saker.

– I och för sig är det ju bra att de tar sikte på allvaret i situationen, för det är allvarligt. Men de visar inte upp något eget budgetförslag, de har inga egna lösningar på problemen.

Fredrik Larsson säger att verksamheten redan nu måste få veta vilka förutsättningar de har att arbeta utifrån. Och det ska nog tolkas som att det blir ett extra fullmäktigemöte om en vecka eller så. Det finns inget utrymme för att vänta med beslutet till nästa ordinarie sammanträdde, i slutet av oktober.

Landstingsfullmäktige sammanträder under tisdag och onsdag. Redan på tisdagen kan det bli en debatt men förslaget om återremiss kommer inte upp till behandling förrän på onsdagen.