2015-06-12 20:00

2015-06-12 20:00

Fler öringar planteras ut

VÄNERN

Under åren 2012–2014 genomförde Sportfiskarna ett fångstdataprojekt för att öka kunskapen om sportfiskets fångster och bestånden av lax, öring, gädda och gös i Vänern.

Projektet fick under 2014 inrapporterat 2 700 lax och öring från Vänern. Som tack för alla inrapporterade fiskar kommer Fortum, vars miljöfond finansierat projektet, att göra en extra utsättning i Vänern på lika många öringar som det rapporterats in lax och öring till projektet. Fisken kommer från Gammalkroppa laxodling i Filipstad.

Utsättningsplats blir vid Hällekis, 15–16 juni.

Fortsatt insamling

Sportfiskarna kommer fortsätta med arbetet att samla in fångstdata för Vänern och hoppas att alla sportfiskare i Vänern vill rapportera sina fångster. Alla rapporter som kommer in till projektet ges vidare för forskning och förvaltning vilket på sikt ger bättre fiskevård och sportfiske i sjön.

Även en app kommer att lanseras och Vänern är ett pilotområde för den första versionen som fungerar i androidmobiler. En för Iphone ska också lanseras inom kort.

Projektet fick under 2014 inrapporterat 2 700 lax och öring från Vänern. Som tack för alla inrapporterade fiskar kommer Fortum, vars miljöfond finansierat projektet, att göra en extra utsättning i Vänern på lika många öringar som det rapporterats in lax och öring till projektet. Fisken kommer från Gammalkroppa laxodling i Filipstad.

Utsättningsplats blir vid Hällekis, 15–16 juni.

Fortsatt insamling

Sportfiskarna kommer fortsätta med arbetet att samla in fångstdata för Vänern och hoppas att alla sportfiskare i Vänern vill rapportera sina fångster. Alla rapporter som kommer in till projektet ges vidare för forskning och förvaltning vilket på sikt ger bättre fiskevård och sportfiske i sjön.

Även en app kommer att lanseras och Vänern är ett pilotområde för den första versionen som fungerar i androidmobiler. En för Iphone ska också lanseras inom kort.