2015-06-05 06:00

2015-06-05 10:34

Fortum höjer nätpriset

VÄRMLAND: För andra gången i år

Fortum höjer för andra gången i år sina elnätspriser. Den 1 juni genomfördes höjningen som blir cirka 5 procent för en normalkund. Därmed har elnätspriset stigit runt 9 procent hittills i år.

Den andra höjningen förklaras med att bolaget ska storsatsa på nätinvesteringar.

Medan det vanliga elpriset där vi kan välja elbolag har sjunkit de senaste åren har elnätspriset (abonnemangsavgiften) där bolagen har monopol i stället stigit kraftigt.

Den 1 februari höjde Forum elnätspriset med runt 4 procent för en normalkund och den 1 juni satte bolaget upp priset med ytterligare cirka 5 procent.

– Vi har i fyra år haft en domstolsprocess mot Energimarknadsinspektionen där vi har varit oense om hur mycket intäkter vi får plocka ut. Nu är detta löst och därmed vågar vi satsa på större investeringar i vårt nät. – Då väljer vi samtidigt att genomföra en höjning av elnätspriset. Det är tråkigt att det blir två stycken på ett år, men det här kommer att leda till en säkrare eldistribution för kunderna, säger Bengt Johansson, affärsutvecklingsansvarig på Fortum distribution.

Satsar på nätet

Fortums investeringstakt i sitt nät ska höjas från i snitt 1,2 miljarder kronor per år de senaste åren till 1,5 miljarder i år och 3 miljarder 2019.

– För Värmlands del och den lilla delen av Skaraborg där vi också har nätet innebär det att vi ska höja investeringarna från 150–200 miljoner kronor per år till 250–300 miljoner kronor 2015 och 2016.

Den 1 juni blev även Fortums försäljning av elnätsverksamheten klar. Den köps av ett konsortium som bland annat består av Första och Tredje AP-fonden och Folksam. Detta innebär dock inga förändringar för kunderna. De nya ägarna ska bara ha fokus på nätet.

Medan det vanliga elpriset där vi kan välja elbolag har sjunkit de senaste åren har elnätspriset (abonnemangsavgiften) där bolagen har monopol i stället stigit kraftigt.

Den 1 februari höjde Forum elnätspriset med runt 4 procent för en normalkund och den 1 juni satte bolaget upp priset med ytterligare cirka 5 procent.

– Vi har i fyra år haft en domstolsprocess mot Energimarknadsinspektionen där vi har varit oense om hur mycket intäkter vi får plocka ut. Nu är detta löst och därmed vågar vi satsa på större investeringar i vårt nät. – Då väljer vi samtidigt att genomföra en höjning av elnätspriset. Det är tråkigt att det blir två stycken på ett år, men det här kommer att leda till en säkrare eldistribution för kunderna, säger Bengt Johansson, affärsutvecklingsansvarig på Fortum distribution.

Satsar på nätet

Fortums investeringstakt i sitt nät ska höjas från i snitt 1,2 miljarder kronor per år de senaste åren till 1,5 miljarder i år och 3 miljarder 2019.

– För Värmlands del och den lilla delen av Skaraborg där vi också har nätet innebär det att vi ska höja investeringarna från 150–200 miljoner kronor per år till 250–300 miljoner kronor 2015 och 2016.

Den 1 juni blev även Fortums försäljning av elnätsverksamheten klar. Den köps av ett konsortium som bland annat består av Första och Tredje AP-fonden och Folksam. Detta innebär dock inga förändringar för kunderna. De nya ägarna ska bara ha fokus på nätet.