2015-06-04 17:28

2015-06-04 17:28

Idrotten tar krafttag mot dåligt uppförande

VÄRMLAND: "Det har inte blivit ett hårdare klimat"

– Nej, säger distriktsidrottschef Per Dalebjer på Värmlands idrottsförbund, det har inte blivit ett hårdare klimat inom idrotten i Värmland.
En dag som denna, när fotbollsspelare är i rätten, får inte skymma alla vardagar av värdegrundsarbete och fin kamratskap vid små och stora idrottsplaner, menar han.

Ben som sparkas av, misshandelsåtal, ovettiga föräldrar som ger sig på unga domare, barn som pressas bortom vett och sans i jakten på idrottsliga framgångar.

Man kan ta till larmrapporter och otäcka nyhetshändelser och fråga sig vart idrotten är på väg.

Men det gör inte Per Dalebjer, som har en unik överblick över våra idrottsklubbar. Värmlands idrottsförbunds chef ser med lugn och stor tillförsikt på utvecklingen i länet.

– Det händer saker som inte är bra. Individer gör sådant som inte är bra. Men man kan inte sätta likhetstecken mellan en händelse som den som avhandlas i rätten nu och hela idrottsrörelsen. Det där handlar om just enstaka händelser.

Föräldrautbildning

Han medger att det i vissa delar handlar om mer än enstaka händelser, som med föräldrarna som ger sig på unga domare.

– Det är ett problem. Det har varit och är så att unga inte vill fortsätta att vara domare på grund av vuxna personers uppträdande i samband med matcher. Det trissas gärna upp en stämning.

Tränare och ledare i de värmländska klubbarna ser problemen, säger Dalebjer, och de tar krafttag.

– Fotbollen har lagt ner ett stort arbete på detta. Och ishockeyn satsar sedan ett år tillbaka på föräldraskolor för att stötta föräldrar och få ett positivt stöd från dem till ungdomarna.

Stort arbete i det tysta

Snart får ännu fler värmländska idrottsfamiljer möjlighet att delta i liknande utbildningsinsatser.

– I höst kommer vi att göra en omfattande satsning på föräldrautbildning på bred front.

Per Dalebjer berättar också om ett stort utbildningsmaterial om värdegrundsfrågor som många idrottsledare i Värmland använder.

– Det satsas mycket på värdegrundsarbete runt om i Värmland. Det sker i det tysta.

– På det hela taget menar jag att idrotten bidrar till att fostra, att lära unga att följa regelverk och förhålla sig på ett bra sätt till andra.

– En kamp, säger Per Dalebjer, ska vara jämbördig, ärlig och rättvis. Motståndarna ska behandlas som de medmänniskor de är. Och när kampen är över ska man vara goda vänner.

Ben som sparkas av, misshandelsåtal, ovettiga föräldrar som ger sig på unga domare, barn som pressas bortom vett och sans i jakten på idrottsliga framgångar.

Man kan ta till larmrapporter och otäcka nyhetshändelser och fråga sig vart idrotten är på väg.

Men det gör inte Per Dalebjer, som har en unik överblick över våra idrottsklubbar. Värmlands idrottsförbunds chef ser med lugn och stor tillförsikt på utvecklingen i länet.

– Det händer saker som inte är bra. Individer gör sådant som inte är bra. Men man kan inte sätta likhetstecken mellan en händelse som den som avhandlas i rätten nu och hela idrottsrörelsen. Det där handlar om just enstaka händelser.

Föräldrautbildning

Han medger att det i vissa delar handlar om mer än enstaka händelser, som med föräldrarna som ger sig på unga domare.

– Det är ett problem. Det har varit och är så att unga inte vill fortsätta att vara domare på grund av vuxna personers uppträdande i samband med matcher. Det trissas gärna upp en stämning.

Tränare och ledare i de värmländska klubbarna ser problemen, säger Dalebjer, och de tar krafttag.

– Fotbollen har lagt ner ett stort arbete på detta. Och ishockeyn satsar sedan ett år tillbaka på föräldraskolor för att stötta föräldrar och få ett positivt stöd från dem till ungdomarna.

Stort arbete i det tysta

Snart får ännu fler värmländska idrottsfamiljer möjlighet att delta i liknande utbildningsinsatser.

– I höst kommer vi att göra en omfattande satsning på föräldrautbildning på bred front.

Per Dalebjer berättar också om ett stort utbildningsmaterial om värdegrundsfrågor som många idrottsledare i Värmland använder.

– Det satsas mycket på värdegrundsarbete runt om i Värmland. Det sker i det tysta.

– På det hela taget menar jag att idrotten bidrar till att fostra, att lära unga att följa regelverk och förhålla sig på ett bra sätt till andra.

– En kamp, säger Per Dalebjer, ska vara jämbördig, ärlig och rättvis. Motståndarna ska behandlas som de medmänniskor de är. Och när kampen är över ska man vara goda vänner.