2015-06-03 22:02

2015-06-03 22:04

Två nya fartkameror i länet

TRAFIK

Nu har Trafikverket spikat tilldelningen av nya fartkameror för 2015. I Värmlands län blir det bara två nya kameror. De placeras på riksväg 61 vid Vikenekorset i Brunskog öster om Arvika.

Trafikpolischefen Rune Atterstig hoppas på större tilldelning under nästa år. Trafikverket ska nämligen sätta upp 300 nya fartkameror i år och ytterligare 300 nästa år. Totalt kommer det vid utgången av 2016 att finnas omkring eller strax över 1 800 fartkameror i Sverige.

Trafikpolischefen Rune Atterstig hoppas på större tilldelning under nästa år. Trafikverket ska nämligen sätta upp 300 nya fartkameror i år och ytterligare 300 nästa år. Totalt kommer det vid utgången av 2016 att finnas omkring eller strax över 1 800 fartkameror i Sverige.