2015-06-03 11:01

2015-06-03 13:15

SJ kräver svar senast fredag

TÅG: Inte kört för snabbtåg till Oslo

Värmländska makthavare uppmanar norska Jernbaneverket att hitta en lösning så SJ:s snabbtågssatsning kan bli verklighet.
Senast den här veckan kräver SJ besked från Norge.

Som NWT berättat på både webb och i papperstidningen har SJ dragit i nödbromsen för den snabbtågssatsning mellan Stockholm och Oslo som skulle börja rulla 9 augusti. Detta på grund av nya uppgifter om ett flerårigt underhållsarbete på norska sidan som skulle omöjliggöra att köra tre dagliga turer.

– Ett jättebakslag, men vi hoppas fortfarande nå en lösning. Det är inte helt kört, säger Petter Essén, affärschef på SJ och ansvarig för den aktuella linjen.

Stort intresse

Intensiva förhandlingar pågår mellan SJ och Jernbaneverket om att hitta en väg fram som gör att SJ kan köra sina tåg som planerat: tre dagliga turer med X2000 där restiden kortas från sex timmar till fyra och en halv.

– Det är den volymen vi måste upp i om satsningen ska bära sig. Det är också viktigt med god frekvens i avgångarna om vi ska nå affärsresenärerna.

Enligt Petter Essén är intresset för snabbtåget stort.

– Vi har fått väldigt mycket uppmärksamhet, inte minst i Norge. Och det är ju på tiden att trafiken utvecklas.

Ni ser stor potential?

– Det gör vi. Det är en stor resedestination där vi har förhållandevis få resor i dag. Tre avgångar per dag var tänkt som en start för att inom två år utökas till fyra-fem per dag.

Senast på fredag kräver SJ besked från Norge om snabbtågssatsningen kan bli av eller inte. Konkret handlar det om Jernbaneverket kan göra sitt underhållsarbete på natten i stället för dagtid och att viss godstrafik går annan tid.

– Viljan att hitta en lösning finns, så har vi uppfattat det.

Vad händer om ni inte når en lösning för snabbtåg?

– Någon form av tågtrafik mellan Stockholm och Oslo via Karlstad blir det. Det är en viktig marknad för oss, det är därför vi vill satsa på snabbtåg.

Från Värmlands sida har flera makthavare gått samman och skrivit ett öppet brev där de uppmanar norska myndigheter att hitta en lösning som gör snabbtågssatsningen möjlig. ”Att inte ha en fungerande tågförbindelse som alternativ till de cirka 1,4 miljoner flygresor som görs mellan huvudstäderna vore förödande inte minst ut miljöskäl” skriver man bland annat. Tomas Riste (Region Värmland), Kennet Johansson (Landshövding), Per-Samuel Nisser (Karlstad kommun) och Frida Johansson (Handelskammaren) har skrivit under.

Som NWT berättat på både webb och i papperstidningen har SJ dragit i nödbromsen för den snabbtågssatsning mellan Stockholm och Oslo som skulle börja rulla 9 augusti. Detta på grund av nya uppgifter om ett flerårigt underhållsarbete på norska sidan som skulle omöjliggöra att köra tre dagliga turer.

– Ett jättebakslag, men vi hoppas fortfarande nå en lösning. Det är inte helt kört, säger Petter Essén, affärschef på SJ och ansvarig för den aktuella linjen.

Stort intresse

Intensiva förhandlingar pågår mellan SJ och Jernbaneverket om att hitta en väg fram som gör att SJ kan köra sina tåg som planerat: tre dagliga turer med X2000 där restiden kortas från sex timmar till fyra och en halv.

– Det är den volymen vi måste upp i om satsningen ska bära sig. Det är också viktigt med god frekvens i avgångarna om vi ska nå affärsresenärerna.

Enligt Petter Essén är intresset för snabbtåget stort.

– Vi har fått väldigt mycket uppmärksamhet, inte minst i Norge. Och det är ju på tiden att trafiken utvecklas.

Ni ser stor potential?

– Det gör vi. Det är en stor resedestination där vi har förhållandevis få resor i dag. Tre avgångar per dag var tänkt som en start för att inom två år utökas till fyra-fem per dag.

Senast på fredag kräver SJ besked från Norge om snabbtågssatsningen kan bli av eller inte. Konkret handlar det om Jernbaneverket kan göra sitt underhållsarbete på natten i stället för dagtid och att viss godstrafik går annan tid.

– Viljan att hitta en lösning finns, så har vi uppfattat det.

Vad händer om ni inte når en lösning för snabbtåg?

– Någon form av tågtrafik mellan Stockholm och Oslo via Karlstad blir det. Det är en viktig marknad för oss, det är därför vi vill satsa på snabbtåg.

Från Värmlands sida har flera makthavare gått samman och skrivit ett öppet brev där de uppmanar norska myndigheter att hitta en lösning som gör snabbtågssatsningen möjlig. ”Att inte ha en fungerande tågförbindelse som alternativ till de cirka 1,4 miljoner flygresor som görs mellan huvudstäderna vore förödande inte minst ut miljöskäl” skriver man bland annat. Tomas Riste (Region Värmland), Kennet Johansson (Landshövding), Per-Samuel Nisser (Karlstad kommun) och Frida Johansson (Handelskammaren) har skrivit under.