2015-06-02 21:59

2015-06-02 21:59

Sjukreselinjerna blir kvar

LÄNET

Sjukreselinjerna till och från landstingets vårdinrättningar via mindre transportfordon i linjetrafik som har varit hotade blir kvar.

Det står klart efter landstingsstyrelsens möte på tisdagen.

Landstinget har valt att anslå 6,7 miljoner kronor för att trafiken ska kunna fortsätta eftersom man upplever att det finns ett stort behov av den. Även Region Värmland kommer att gå in med nya pengar i sjukreselinjerna. Det råder det full enighet om.

Det står klart efter landstingsstyrelsens möte på tisdagen.

Landstinget har valt att anslå 6,7 miljoner kronor för att trafiken ska kunna fortsätta eftersom man upplever att det finns ett stort behov av den. Även Region Värmland kommer att gå in med nya pengar i sjukreselinjerna. Det råder det full enighet om.