2015-06-02 18:16

2015-06-03 14:22

Landstinget tror på 55 miljoner i underskott

LÄNET: 117 miljoner kronor sämre än beräknat

(UPPDATERAD) Landstinget i Värmland räknar med att göra ett minusresultat under helåret 2015 på 55 miljoner kronor. Det är 117 miljoner kronor sämre än beräknat.
Orsaken till detta är bland annat ökade personalkostnader, lägre statsbidrag och ökade läkemedelskostnader.

Efter fjolårets överskott på 78 miljoner kronor hade landstinget hoppats nå ett plusresultat även för 2015. Prognosen var ett överskott på 62 miljoner kronor, men nu ser läget betydligt sämre ut.

Efter april visar den ekonomiska rapporten som presenterades på tisdagens landstingsstyrelsemöte i stället på ett minusresultat på 55 miljoner kronor, 117 miljoner kronor sämre än förväntat, konstaterar landstingsdirektör Gunilla Andersson.

– Vi ser att våra verksamhetsnettokostnader stiger. Efter april månads utgång har de gått upp med 7,8 procent jämfört med vid samma tid förra året. Det beror främst på ökade personalkostnader, lägre statsbidrag och ökade läkemedelskostnader, säger ekonomichefen Veronica Hedlund Lundgren.

Landstingets anställda växte från 7 281 förra året till 7 420 i dag. Det är förstås positivt med mer personal, men det kostar också.

– Vi ska inte måla allt i svart. Vi omsätter över 8 miljarder kronor och ekonomin ser väldigt olika ut i våra verksamheter, men kanske har vi anställt lite för många, säger landstingsrådet Fredrik Larsson (M).

Läget ser även fortsatt tungt ut för de kommande åren för landstinget i Värmland.

– SKL:s bedömning visar på fortsatta kostnadsökningar inom områden som IT-utveckling, läkemedel och även inom kompetensförsörjning. Vi har även stora utmaningar när det gäller ökade investeringskostnader, säger Lundgren.

Det kommande underskottet för 2015 behöver att återställas och därför krävs det en rad åtgärder för att komma till rätta med landstingets ekonomi. Rätt bemanning för att slippa hyrläkare, bättre kvalitet i vården för att sammantaget minska kostnaderna och ett generellt ekonomiskt fokus är några exempel.

Efter fjolårets överskott på 78 miljoner kronor hade landstinget hoppats nå ett plusresultat även för 2015. Prognosen var ett överskott på 62 miljoner kronor, men nu ser läget betydligt sämre ut.

Efter april visar den ekonomiska rapporten som presenterades på tisdagens landstingsstyrelsemöte i stället på ett minusresultat på 55 miljoner kronor, 117 miljoner kronor sämre än förväntat, konstaterar landstingsdirektör Gunilla Andersson.

– Vi ser att våra verksamhetsnettokostnader stiger. Efter april månads utgång har de gått upp med 7,8 procent jämfört med vid samma tid förra året. Det beror främst på ökade personalkostnader, lägre statsbidrag och ökade läkemedelskostnader, säger ekonomichefen Veronica Hedlund Lundgren.

Landstingets anställda växte från 7 281 förra året till 7 420 i dag. Det är förstås positivt med mer personal, men det kostar också.

– Vi ska inte måla allt i svart. Vi omsätter över 8 miljarder kronor och ekonomin ser väldigt olika ut i våra verksamheter, men kanske har vi anställt lite för många, säger landstingsrådet Fredrik Larsson (M).

Läget ser även fortsatt tungt ut för de kommande åren för landstinget i Värmland.

– SKL:s bedömning visar på fortsatta kostnadsökningar inom områden som IT-utveckling, läkemedel och även inom kompetensförsörjning. Vi har även stora utmaningar när det gäller ökade investeringskostnader, säger Lundgren.

Det kommande underskottet för 2015 behöver att återställas och därför krävs det en rad åtgärder för att komma till rätta med landstingets ekonomi. Rätt bemanning för att slippa hyrläkare, bättre kvalitet i vården för att sammantaget minska kostnaderna och ett generellt ekonomiskt fokus är några exempel.