2015-06-02 15:05

2015-06-02 15:05

Dagsböter för olagliga speldatorer

VÄRMLAND: Efter tillslag i fyra lokaler

Fyra värmlänningar får böta mellan 2 000 och 9 600 kronor för brott mot lotterilagen för att de haft olagliga spelautomater i sina lokaler. En man i 70-årsåldern hemmahörande i Göteborgsområdet döms till 150 dagsböter á 350 kronor; 52 500, för att ha försett lokalerna med maskinerna.

I februari 2013 gjordes tillslag mot fyra lokaler i Värmland. Det hade tidigare gjorts kontroller i lokalerna och innehavarna hade meddelats att de aktuella maskinerna bedömdes av Lotteriinspektionen som olagliga.

Det handlade om datorer som man mot betalning kunde surfa på. Men det fanns även en fri sida som användaren kunde spela på, något som gjorde att datorerna ansågs vara spelmaskiner.

Trodde de var lagliga

Lokalinnehavarna har uppgett att de blivit informerade om att maskinerna enligt tidigare dom i Högsta domstolen var tillåtna. Därmed ansåg tingsrätten att de inte haft uppsåt men varit oaktsamma som inte kontrollerat saken bättre efter att ha fått besked om Lotteriinspektionens syn på verksamheten.

Två av innehavarna döms till 40 dagsböter á 50 respektive 70 kronor plus 4 896 respektive 3 084 kronor till staten. De andra två döms till 80 dagsböter á 50 respektive 120 kronor. De är även solidariskt med sina respektive firmor betalningsskyldiga till staten med drygt 46 000 kronor vardera.

Relativt milda domar

Att även mannen som står ansvarig för firman som försett lokalerna med maskinerna bedöms ha haft uppfattningen att maskinerna var lagliga ifrågasätts inte heller av tingsrätten.

Därmed nöjer sig tingsrätten med att döma ut 150 dagsböter á 350 kronor, en relativt mild dom med tanke på att maxstraffet för grovt brott mot lotterilagen är sex månaders fängelse. Mannen ska även han solidariskt med sitt företag betala lite drygt 100 000 kronor till staten.

Två män, en värmlänning och en från Göteborgsområdet, som stått åtalade frikändes.

I februari 2013 gjordes tillslag mot fyra lokaler i Värmland. Det hade tidigare gjorts kontroller i lokalerna och innehavarna hade meddelats att de aktuella maskinerna bedömdes av Lotteriinspektionen som olagliga.

Det handlade om datorer som man mot betalning kunde surfa på. Men det fanns även en fri sida som användaren kunde spela på, något som gjorde att datorerna ansågs vara spelmaskiner.

Trodde de var lagliga

Lokalinnehavarna har uppgett att de blivit informerade om att maskinerna enligt tidigare dom i Högsta domstolen var tillåtna. Därmed ansåg tingsrätten att de inte haft uppsåt men varit oaktsamma som inte kontrollerat saken bättre efter att ha fått besked om Lotteriinspektionens syn på verksamheten.

Två av innehavarna döms till 40 dagsböter á 50 respektive 70 kronor plus 4 896 respektive 3 084 kronor till staten. De andra två döms till 80 dagsböter á 50 respektive 120 kronor. De är även solidariskt med sina respektive firmor betalningsskyldiga till staten med drygt 46 000 kronor vardera.

Relativt milda domar

Att även mannen som står ansvarig för firman som försett lokalerna med maskinerna bedöms ha haft uppfattningen att maskinerna var lagliga ifrågasätts inte heller av tingsrätten.

Därmed nöjer sig tingsrätten med att döma ut 150 dagsböter á 350 kronor, en relativt mild dom med tanke på att maxstraffet för grovt brott mot lotterilagen är sex månaders fängelse. Mannen ska även han solidariskt med sitt företag betala lite drygt 100 000 kronor till staten.

Två män, en värmlänning och en från Göteborgsområdet, som stått åtalade frikändes.