2015-06-01 20:32

2015-06-01 20:34

Klarälven når allt högre

VÄRMLAND: Nu går SMHI ut med en klass 1-varning

De stora regnmängderna de senaste dagarna har gjort att Klarälven har stigit allt mer. Det har lett till en del översvämningar.
Under tisdagen ska det komma mer regn och därför har SMHI gått ut med en klass 1-varning om höga flöden i älven.

Maj har varit mycket regnrik och det tillsammans med vårfloden har gjort att Klarälvens vattenstånd har blivit allt högre.

Fortum tappar just nu 350 kubikmeter i sekunden från Höljesdammen, men det är inte bara därifrån som det kommer vatten.

– Till det kan läggas cirka 200 kubikmeter som kommer till via tillflödena. Det har regnat mycket i helgen. På flera platser kom det 30–40 millimeter. Sedan regnade det mer i natt och dessutom var marken redan mättad, säger Claes Kjörk på Fortum.

Förväntas stiga

Vattennivån i Klarälven förväntas därför stiga ytterligare några dagar och nå kulmen först i slutet av veckan. Därför har SMHI gått ut med en klass 1-varning om höga flöden i älven. Tappningen från Höljesdammen kommer dock inte att öka.

– Sen i morse har älven stigit med fem centimeter och vattennivån ligger på 46.80 meter just nu. Det är cirka 80 centimeter över det normala, säger Stefan Björkman på Karlstads kommun.

Cykelväg fick stängas

I Karlstad märks de höga flödena. Cykelvägen under Östra Järnvägsbron på Tormestad har fått stängas liksom solbryggorna på Sandgrundsudden.

– Vi har även proppat en del dagvattenledningar på Norrstrand. Blir det ännu högre vatten är det bland annat risk för problem vid Torpnoret och cykelvägen vid Fruktvägen i Skåre, säger Stefan Björkman.

Maj har varit mycket regnrik och det tillsammans med vårfloden har gjort att Klarälvens vattenstånd har blivit allt högre.

Fortum tappar just nu 350 kubikmeter i sekunden från Höljesdammen, men det är inte bara därifrån som det kommer vatten.

– Till det kan läggas cirka 200 kubikmeter som kommer till via tillflödena. Det har regnat mycket i helgen. På flera platser kom det 30–40 millimeter. Sedan regnade det mer i natt och dessutom var marken redan mättad, säger Claes Kjörk på Fortum.

Förväntas stiga

Vattennivån i Klarälven förväntas därför stiga ytterligare några dagar och nå kulmen först i slutet av veckan. Därför har SMHI gått ut med en klass 1-varning om höga flöden i älven. Tappningen från Höljesdammen kommer dock inte att öka.

– Sen i morse har älven stigit med fem centimeter och vattennivån ligger på 46.80 meter just nu. Det är cirka 80 centimeter över det normala, säger Stefan Björkman på Karlstads kommun.

Cykelväg fick stängas

I Karlstad märks de höga flödena. Cykelvägen under Östra Järnvägsbron på Tormestad har fått stängas liksom solbryggorna på Sandgrundsudden.

– Vi har även proppat en del dagvattenledningar på Norrstrand. Blir det ännu högre vatten är det bland annat risk för problem vid Torpnoret och cykelvägen vid Fruktvägen i Skåre, säger Stefan Björkman.