2015-05-22 22:20

2015-05-22 22:20

Läkare skrev ut 2 000 tabletter till patient

VÄRMLAND

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har granskat en läkare som tjänstgör i norra delen av länet.

IVO har begärt ett utdrag av tre journaler för patienter som läkaren haft behandlingsansvar för. Man har därefter valt att närmare granska förskrivningarna till en enskild patient. En patient som en dag i september 2013 fick 2 250 tabletter av narkotiska läkemedel utskrivet.

Men IVO kan inte finna några anteckningar rörande förskrivningarna. Enligt den aktuella vårdcentralen fanns vid tidpunkten ett journalföringssystem som gjorde det möjligt att radera förskrivningar. Om så gjorts i detta fall vet man inte från vårdcentralens sida.

Enligt läkaren har tabletterna skrivits ut för att lindra patientens smärta och hen ska inte ha haft ”något intresse att skapa fler narkomaner.”

IVO konstaterar att ett missbruk av behörigheten föreligger i aktuellt fall för att förskrivningsrätten ska dras in eller begränsas, men man vidtar inte några åtgärder i nuläget.

Man konstaterar dock att man kommer följa upp läkarens förskrivningar av narkotiska läkemedel samt journalföring i ett annat ärende.

IVO har begärt ett utdrag av tre journaler för patienter som läkaren haft behandlingsansvar för. Man har därefter valt att närmare granska förskrivningarna till en enskild patient. En patient som en dag i september 2013 fick 2 250 tabletter av narkotiska läkemedel utskrivet.

Men IVO kan inte finna några anteckningar rörande förskrivningarna. Enligt den aktuella vårdcentralen fanns vid tidpunkten ett journalföringssystem som gjorde det möjligt att radera förskrivningar. Om så gjorts i detta fall vet man inte från vårdcentralens sida.

Enligt läkaren har tabletterna skrivits ut för att lindra patientens smärta och hen ska inte ha haft ”något intresse att skapa fler narkomaner.”

IVO konstaterar att ett missbruk av behörigheten föreligger i aktuellt fall för att förskrivningsrätten ska dras in eller begränsas, men man vidtar inte några åtgärder i nuläget.

Man konstaterar dock att man kommer följa upp läkarens förskrivningar av narkotiska läkemedel samt journalföring i ett annat ärende.