2015-05-18 22:07

2015-05-18 22:08

"Inställningen har försämrats"

KARLSTAD: Har disputerade i patientsäkerhetskultur

Hur patienter blir skadade har man kunnat mäta noggrant under en tid.
Nu kan man också mäta hur personalen ser på arbetet kring patientsäkerhet.

Det är Anna Nordin, IVA-sjuksköterska och nu också filosofie doktor, som under perioden 2009–2013 har undersökt hur personal vid ett landsting i Sverige ser på patientsäkerhetskulturen. Resultatet publicerades i en avhandling och resultatet:

– På det stora hela har man en positiv inställning till patientsäkerheten, men jag har sett en förändring över tid, och där ser man att personalens inställning har försämrats, säger Anna Nordin.

Vad beror det på?

– Det kan vara att man blivit mer medveten om problemen. Sedan kanske det finns områden som har förändrats och blivit sämre.

Man har tidigare noggrant kunnat mäta hur patienter blir skadade, men nu har Anna Nordin tittat på hur olika grupper inom sjukvården och organisationen ser på och tänker kring patientsäkerhet.

– Vilken attityd man har och hur inställningen är. Det handlar om hur personalen ska arbeta för att minska antalet vårdskadorna

Bör patienter vara oroliga om inställningen har försämrats?

– Jag tror att detta kan vara ett tecken på att personalen har en ökad medvetenhet, och därmed blivit mer kritisk till sitt sätt att arbeta. Patienternas säkerhet är något som alla landsting prioriterar och arbetar med att förbättra.

Om patientsäkerhetskulturen blivit sämre med tiden, hur ser framtiden ut?

– Det kan vara så att det vi har fångat är en brytpunkt och vid nästa mätning kan det vara på väg upp.

Sjuksköterskor viktiga

De som undersökts i avhandlingen är såväl chefer som undersköterskor, sjuksköterskor och läkare.

Svaren visar att de områden som är bra är samarbetet med personal på samma vårdavdelning, öppenheten i kommunikationen och återkopplingen från närmaste chefer när misstag har skett.

– Det som fick sämre omdöme var det som hörde till den högsta ledningens stöd i patientsäkerhetsarbetet.

En av avhandlingens slutsatser är sjuksköterskor är viktiga i patientsäkerhetsarbetet.

– Det är en stor grupp inom sjukvården och de har en viktig funktion i arbetet. De finns nära patienterna i det direkta vårdarbetet och i grupperingar där man fattar beslut.

En annan slutsats är att engagerade chefer är viktigt för patientsäkerheten.

– Har man chefer som prioriterar säkerheten och stöttar personalen i arbetet, så är det bra för patientsäkerhetskulturen.

Bidrar till kunskap

Anna Nordin säger att sjukvården har varit väldigt intresserade av hennes forskning.

Vad kan avhandlingen göra för vården?

– Vi har inte haft någon liknande mätning över tid i Sverige förut. Min forskning kan bidra till bättre kunskap om patientsäkerhet. Det finns begränsade resurser inom vården och de måste läggas på saker som är gynnsamma för säkerheten. Och tar man då reda på hur inställningen är kan man se vilka områden man måste jobba mer med.

Det är Anna Nordin, IVA-sjuksköterska och nu också filosofie doktor, som under perioden 2009–2013 har undersökt hur personal vid ett landsting i Sverige ser på patientsäkerhetskulturen. Resultatet publicerades i en avhandling och resultatet:

– På det stora hela har man en positiv inställning till patientsäkerheten, men jag har sett en förändring över tid, och där ser man att personalens inställning har försämrats, säger Anna Nordin.

Vad beror det på?

– Det kan vara att man blivit mer medveten om problemen. Sedan kanske det finns områden som har förändrats och blivit sämre.

Man har tidigare noggrant kunnat mäta hur patienter blir skadade, men nu har Anna Nordin tittat på hur olika grupper inom sjukvården och organisationen ser på och tänker kring patientsäkerhet.

– Vilken attityd man har och hur inställningen är. Det handlar om hur personalen ska arbeta för att minska antalet vårdskadorna

Bör patienter vara oroliga om inställningen har försämrats?

– Jag tror att detta kan vara ett tecken på att personalen har en ökad medvetenhet, och därmed blivit mer kritisk till sitt sätt att arbeta. Patienternas säkerhet är något som alla landsting prioriterar och arbetar med att förbättra.

Om patientsäkerhetskulturen blivit sämre med tiden, hur ser framtiden ut?

– Det kan vara så att det vi har fångat är en brytpunkt och vid nästa mätning kan det vara på väg upp.

Sjuksköterskor viktiga

De som undersökts i avhandlingen är såväl chefer som undersköterskor, sjuksköterskor och läkare.

Svaren visar att de områden som är bra är samarbetet med personal på samma vårdavdelning, öppenheten i kommunikationen och återkopplingen från närmaste chefer när misstag har skett.

– Det som fick sämre omdöme var det som hörde till den högsta ledningens stöd i patientsäkerhetsarbetet.

En av avhandlingens slutsatser är sjuksköterskor är viktiga i patientsäkerhetsarbetet.

– Det är en stor grupp inom sjukvården och de har en viktig funktion i arbetet. De finns nära patienterna i det direkta vårdarbetet och i grupperingar där man fattar beslut.

En annan slutsats är att engagerade chefer är viktigt för patientsäkerheten.

– Har man chefer som prioriterar säkerheten och stöttar personalen i arbetet, så är det bra för patientsäkerhetskulturen.

Bidrar till kunskap

Anna Nordin säger att sjukvården har varit väldigt intresserade av hennes forskning.

Vad kan avhandlingen göra för vården?

– Vi har inte haft någon liknande mätning över tid i Sverige förut. Min forskning kan bidra till bättre kunskap om patientsäkerhet. Det finns begränsade resurser inom vården och de måste läggas på saker som är gynnsamma för säkerheten. Och tar man då reda på hur inställningen är kan man se vilka områden man måste jobba mer med.