2015-05-16 06:00

2015-05-16 06:00

Avstår dyr trafiklösning till Norge

VÄRMLAND: Region Värmland vill avstå avtal om medfinansierad gränstrafik

Region Värmland föreslår att inte gå med i medfinansiering av Grensetrafiken, vilket är järnvägen Värmland-Oslo. Flera orsaker står bakom förslaget, bland annat att Oslo inte längre finns som slutstation utan att värmlänningarna måste gå av i Kongsvinger, vilket har minskat antalet resenärer med cirka 60 procent.

Frågan om Grensetrafiken har diskuterats länge, och efter samtal med alla kommuner i Värmland läggs nu förslaget fram att inte gå skriva på som medfinansiärer med norska Samferdselsdepartementet. Förslaget kommer att avgöras på torsdag under ett styrelsemöte.

– Det är ett förslag som är som är väl förankrat med alla kommuner, säger Lars Christensen, regiondirektör.

Sträckan det rör sig om är mellan Charlottenberg och Oslo. Men sedan 2012 är slutstationen från Värmland i stället Kongsvinger, vilket har inneburit att antalet resenärer har minskat med cirka 60 procent.

– Det är även en ekonomisk fråga. Norge är inte beredda att betala hälften, utan vi skulle behöva stå för två tredjedelar, samtidigt som vi inte skulle kunna nyttja tågvägen ända till Oslo, vilket är dit de flesta vill.

Skattepengar

Norska Jernbaneverket har dessutom beslutat att renovera sträckan mellan Oslo och Kongsvinger, vilket innebär att den kommer att vara avstängs under dagtid under tre års tid, och då inte kunna nyttjas.

– Det är mycket värmländska skattepengar, det känns inte samhällsekonomiskt. Det finns andra alternativ.

Summan för att medfinansiera gränstrafiken skulle då hamna på cirka fyra miljoner kronor per år.

– Sammantaget är det ett logiskt beslut att fatta. Det är ett sätt att hantera värmländska skattepengar på. Vi hoppas på en bättre lösning 2018 då renoveringen står klar, som går hela vägen till Oslo.

Frågan om Grensetrafiken har diskuterats länge, och efter samtal med alla kommuner i Värmland läggs nu förslaget fram att inte gå skriva på som medfinansiärer med norska Samferdselsdepartementet. Förslaget kommer att avgöras på torsdag under ett styrelsemöte.

– Det är ett förslag som är som är väl förankrat med alla kommuner, säger Lars Christensen, regiondirektör.

Sträckan det rör sig om är mellan Charlottenberg och Oslo. Men sedan 2012 är slutstationen från Värmland i stället Kongsvinger, vilket har inneburit att antalet resenärer har minskat med cirka 60 procent.

– Det är även en ekonomisk fråga. Norge är inte beredda att betala hälften, utan vi skulle behöva stå för två tredjedelar, samtidigt som vi inte skulle kunna nyttja tågvägen ända till Oslo, vilket är dit de flesta vill.

Skattepengar

Norska Jernbaneverket har dessutom beslutat att renovera sträckan mellan Oslo och Kongsvinger, vilket innebär att den kommer att vara avstängs under dagtid under tre års tid, och då inte kunna nyttjas.

– Det är mycket värmländska skattepengar, det känns inte samhällsekonomiskt. Det finns andra alternativ.

Summan för att medfinansiera gränstrafiken skulle då hamna på cirka fyra miljoner kronor per år.

– Sammantaget är det ett logiskt beslut att fatta. Det är ett sätt att hantera värmländska skattepengar på. Vi hoppas på en bättre lösning 2018 då renoveringen står klar, som går hela vägen till Oslo.