2015-05-15 15:57

2015-05-15 15:57

Hans-Åke Scherp är en av åtta

VÄRMLAND: Värmlänning i referensgrupp

Hans-Åke Scherp, docent i pedagogik vid Karlstads universitet, har blivit utsedd av Vänsterpartiet att sitta med i den parlamentariska referensgruppen för skolkommissionen.
– Det är en stor skolhändelse, säger han om kommissionen.

Så här säger han om varför han fått en av platserna i referensgruppen.

– Det är vänsterpartiet centralt som valt in mig. En anledning är kanske att jag ägnat mig åt skolutveckling hela mitt yrkesliv.

Vad kommer ni i referensgruppen att göra?

– Det som är sagt i direktiven är att vi ska ha en nära kontakt med kommissionen och jag utgår från att vi också kan lyfta fram frågor som kommissionen kan titta på och undersöka.

Totalt kommer åtta personer sitta med i referensgruppen, en från varje riksdagsparti.

Hans-Åke Scherp säger att mycket av debatten kring skolan har handlat om att hitta syndabockar, så han välkomnar skolkommissionen.

– Jag tycker att det är väldigt bra, för jag tror inte man kan hitta lösningar genom att hitta syndabockar, säger han, men säger också att det kommer bli en svår uppgift att ena de båda blocken.

– Hur ska vi hitta en balans mellan de båda, går det? Det är frågor vi ska försöka lösa och jag hoppas på ett intensivt arbete.

Sedan tidigare är det känt att Björn Åstrand, dekan för lärarutbildningen vid Karlstads universitet, ska sitta med i den nya skolkommissionen. Den första sedan 1946.

Skolkommissionen ska slutredovisa sitt uppdrag senast den 13 januari 2017.

Så här säger han om varför han fått en av platserna i referensgruppen.

– Det är vänsterpartiet centralt som valt in mig. En anledning är kanske att jag ägnat mig åt skolutveckling hela mitt yrkesliv.

Vad kommer ni i referensgruppen att göra?

– Det som är sagt i direktiven är att vi ska ha en nära kontakt med kommissionen och jag utgår från att vi också kan lyfta fram frågor som kommissionen kan titta på och undersöka.

Totalt kommer åtta personer sitta med i referensgruppen, en från varje riksdagsparti.

Hans-Åke Scherp säger att mycket av debatten kring skolan har handlat om att hitta syndabockar, så han välkomnar skolkommissionen.

– Jag tycker att det är väldigt bra, för jag tror inte man kan hitta lösningar genom att hitta syndabockar, säger han, men säger också att det kommer bli en svår uppgift att ena de båda blocken.

– Hur ska vi hitta en balans mellan de båda, går det? Det är frågor vi ska försöka lösa och jag hoppas på ett intensivt arbete.

Sedan tidigare är det känt att Björn Åstrand, dekan för lärarutbildningen vid Karlstads universitet, ska sitta med i den nya skolkommissionen. Den första sedan 1946.

Skolkommissionen ska slutredovisa sitt uppdrag senast den 13 januari 2017.