2015-05-07 06:00

2015-05-08 11:18

Polisen klarar upp allt färre brott

VÄRMLAND: "Sett till alla områden ser det inte bra ut"

Nedgång. Polisen i Värmland klarar upp allt färre så kallade vardagsbrott. 2014 sjönk uppklarningsprocenten med fyra procentenheter.
– En av förklaringarna är att vi haft en generationsväxling på utredarsidan, säger polisintendent Rose-Marie Flood.

Det är försäkringsbolaget If som gjort en kartläggning utifrån statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå. Och den är inte särskilt upplyftande för de värmländska brottsutredarna.

If har kollat på personuppklarade så kallade vardagsbrott: misshandel, stöld, skadegörelse, inbrott och trafikbrott. 2013 klarades 21 procent av brotten upp. Förra året var siffran 17. Av 15 345 anmälda brott klarades 2 586 upp.

Enligt If är det den största försämringen av samtliga län i landet.

Allra värst var det med trafik- och misshandelsbrott. I de kategorierna sjönk andelen uppklarade brott med 23 respektive 8 procentenheter.

Stora ras

Polisintendent Rose-Marie Flood är chef för kriminalpolisen:

– Vi har under flera år varit i topp vad gäller utredningar, men de senaste två åren har vi sett en tillbakagång. När vi går från höga nivåer blir rasen ganska stora.

– Inom vissa brottskoder, som inbrott i bostad, ligger vi fortfarande bra till. Men sett till alla områden ser det inte bra ut.

Vad är det som hänt?

– Dels har vi haft en generationsväxling vad gäller medarbetare på utredningssidan, utredningar är ett hantverk och det tar tid att bli duktig. Dels har vi tyvärr byggt på oss en balans som är högre än den ska, vilket bidrar till att utredningsarbetet blir svårare.

Balans innebär utredningar som av prioriteringsskäl läggs åt sidan.

Mer svårutrett

Ytterligare en förklaring till tillbakagången är att vissa brott blivit mer svårutredda.

– Den fria rörligheten har lett till en brottsutveckling som är svårare att utreda. Ser man på stöldbrott så hade vi våra ”kändisar” tidigare. Nu är det på ett annat sätt med en grupp som kommer och gör sina brott och försvinner. Det är svåra motståndare.

Vad gör ni för att bli bättre?

Vi gör stödinsatser och ser över vår numerär utifrån vad som ska prioriteras. Det är vad vi kan göra.

Personuppklarade brott innebär att det finns en skäligen misstänkt gärningsman och att åklagare beslutat om att exempelvis väcka åtal.

Det är försäkringsbolaget If som gjort en kartläggning utifrån statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå. Och den är inte särskilt upplyftande för de värmländska brottsutredarna.

If har kollat på personuppklarade så kallade vardagsbrott: misshandel, stöld, skadegörelse, inbrott och trafikbrott. 2013 klarades 21 procent av brotten upp. Förra året var siffran 17. Av 15 345 anmälda brott klarades 2 586 upp.

Enligt If är det den största försämringen av samtliga län i landet.

Allra värst var det med trafik- och misshandelsbrott. I de kategorierna sjönk andelen uppklarade brott med 23 respektive 8 procentenheter.

Stora ras

Polisintendent Rose-Marie Flood är chef för kriminalpolisen:

– Vi har under flera år varit i topp vad gäller utredningar, men de senaste två åren har vi sett en tillbakagång. När vi går från höga nivåer blir rasen ganska stora.

– Inom vissa brottskoder, som inbrott i bostad, ligger vi fortfarande bra till. Men sett till alla områden ser det inte bra ut.

Vad är det som hänt?

– Dels har vi haft en generationsväxling vad gäller medarbetare på utredningssidan, utredningar är ett hantverk och det tar tid att bli duktig. Dels har vi tyvärr byggt på oss en balans som är högre än den ska, vilket bidrar till att utredningsarbetet blir svårare.

Balans innebär utredningar som av prioriteringsskäl läggs åt sidan.

Mer svårutrett

Ytterligare en förklaring till tillbakagången är att vissa brott blivit mer svårutredda.

– Den fria rörligheten har lett till en brottsutveckling som är svårare att utreda. Ser man på stöldbrott så hade vi våra ”kändisar” tidigare. Nu är det på ett annat sätt med en grupp som kommer och gör sina brott och försvinner. Det är svåra motståndare.

Vad gör ni för att bli bättre?

Vi gör stödinsatser och ser över vår numerär utifrån vad som ska prioriteras. Det är vad vi kan göra.

Personuppklarade brott innebär att det finns en skäligen misstänkt gärningsman och att åklagare beslutat om att exempelvis väcka åtal.

15 345 anmälda vardagsbrott

Så många brott anmäldes och så många klarades upp 2014:

Misshandel 1904 267

Inbrott 1241 54

Stöld 6957 593

Skadegörelse 2596 223

Trafikbrott 2647 1449

Totalt 2014: 15345 2586

Totalt 2013: 15036 3194

Källa: If