2015-04-21 12:27

2015-04-21 17:22

Tre järnvägsbroar i farozonen

GEOLOGI: Skredrisker i Norsälven karterade

(UPPDATERAD 17.21) Tre järnvägsbroar, ett sågverk och inte så få bostadshus finns bland det som ligger inom områden som anses ha störst risk för jordskrev längs nedre Norsälven. Det visar en färsk kartering som redovisades på tisdagen.

Alla vet nog att Norsälvens stränder till stor del är extremt skredkänsliga. Det gäller sträckan från utloppet ur Nedre Fryken ner till utloppet i Vänern vid Älvenäs i söder.

Det är inte så många år sedan ett stort skred gick vid Trossnäs på den östra sidan. Hus fick evakueras och vägar stängas av. Till sist löste Karlstads kommun in de hus som låg allra sämst till.

Men nu finns det en hyfsat noggrann kartering av de områden som är mest känsliga och som också pekar fram mot vad som kan hända i ett förändrat klimat med mer regn och marker som är mer fuktmättade. Det är den statliga expertmyndigheten Statens geotekniska institut (SGI) som har genomfört karteringen.

Tre riskzoner

– Vi har delat in det undersökta området i tre zoner, berättar Karin Bergdahl på SGI. Det är områden med hög, medelhög eller låg skredrisknivå.

Det är inte mer än två procent av det karterade området som beräknas ha hög skredrisk. Men där finns mycket som är känsligt, som gör att ett skred kan få mycket svåra konsekvenser.

Det gäller bostadshus med sammanlagt ett 50-tal boende i Edsvalla, Höglunda, Norsbron, Trossnäs och Vålberg. Det gäller flera vägar i det här området och dessutom Norsbrons sågverk.

Järnvägsbroar

Men det gäller också alla de tre järnvägsbroar som spänner över den södra delen av Norsälven. Det är Vänerlinkens bro vid Edsvalla bruk, Värmlandsbanans vid Skårebolstorp och Fryksdalsbanans vid Väsby. Men inte nog med det, dessutom lär det också komma att gälla den planerade Vålbergsrakans bro över Norsälven om den någon kommer att byggas.

Om en järnvägsbro skulle dras med i ett skred skulle det få mycket stora konsekvenser under lång tid för både person- och godstrafik.

Nu behöver höga skredrisker inte nödvändigtvis att det också måste inträffa skred. Det går att på olika sätt motverka riskerna.

Ett sätt är att göra mer noggranna undersökningar av högriskområdena. Karlstads kommun håller redan på att inför en zon med restriktioner. Den zonen bör revideras med utgångspunkt från den nya rapporten.

Ett annat sätt är att ta särskild hänsyn till de områden där det finns kvicklera. Dessa områden kan bli särskilt utsatta i ett fuktigare klimat och kan ge upphov till särskilt stora skredområden.

Ett tredje sätt är att se över de erosionsskydd som redan finns och se om de fungerar som det är tänkt.

Alla vet nog att Norsälvens stränder till stor del är extremt skredkänsliga. Det gäller sträckan från utloppet ur Nedre Fryken ner till utloppet i Vänern vid Älvenäs i söder.

Det är inte så många år sedan ett stort skred gick vid Trossnäs på den östra sidan. Hus fick evakueras och vägar stängas av. Till sist löste Karlstads kommun in de hus som låg allra sämst till.

Men nu finns det en hyfsat noggrann kartering av de områden som är mest känsliga och som också pekar fram mot vad som kan hända i ett förändrat klimat med mer regn och marker som är mer fuktmättade. Det är den statliga expertmyndigheten Statens geotekniska institut (SGI) som har genomfört karteringen.

Tre riskzoner

– Vi har delat in det undersökta området i tre zoner, berättar Karin Bergdahl på SGI. Det är områden med hög, medelhög eller låg skredrisknivå.

Det är inte mer än två procent av det karterade området som beräknas ha hög skredrisk. Men där finns mycket som är känsligt, som gör att ett skred kan få mycket svåra konsekvenser.

Det gäller bostadshus med sammanlagt ett 50-tal boende i Edsvalla, Höglunda, Norsbron, Trossnäs och Vålberg. Det gäller flera vägar i det här området och dessutom Norsbrons sågverk.

Järnvägsbroar

Men det gäller också alla de tre järnvägsbroar som spänner över den södra delen av Norsälven. Det är Vänerlinkens bro vid Edsvalla bruk, Värmlandsbanans vid Skårebolstorp och Fryksdalsbanans vid Väsby. Men inte nog med det, dessutom lär det också komma att gälla den planerade Vålbergsrakans bro över Norsälven om den någon kommer att byggas.

Om en järnvägsbro skulle dras med i ett skred skulle det få mycket stora konsekvenser under lång tid för både person- och godstrafik.

Nu behöver höga skredrisker inte nödvändigtvis att det också måste inträffa skred. Det går att på olika sätt motverka riskerna.

Ett sätt är att göra mer noggranna undersökningar av högriskområdena. Karlstads kommun håller redan på att inför en zon med restriktioner. Den zonen bör revideras med utgångspunkt från den nya rapporten.

Ett annat sätt är att ta särskild hänsyn till de områden där det finns kvicklera. Dessa områden kan bli särskilt utsatta i ett fuktigare klimat och kan ge upphov till särskilt stora skredområden.

Ett tredje sätt är att se över de erosionsskydd som redan finns och se om de fungerar som det är tänkt.