2015-04-21 21:25

2015-04-21 21:26

"De flesta känner skam och skuld"

VÄRMLAND/SVERIGE: Lång tid för skuldrådgivning

Den som behöver skuldrådgivning och bor i Torsby får vänta längst i länet.
Men inte lika länge som i andra delar av landet.

I länets nordligaste kommun får man vänta i sex veckor innan en enskild besökstid kan bokas.

Det är två veckor mer än genomsnittet i landet. Längst är väntetiden i Hallandskommunen Hylte. Där man får vänta ett år. Sedan följer fyra kommuner med 32 veckors väntetid. Därtill har 23 kommuner en väntetid på tre månader eller mer.

– Det är lång väg kvar. Alldeles för många kommuner satsar för lite på att hjälpa till, säger Helena Olofsson, utredare på Konsumentverket, till TT.

Enligt en rekommendation från konsumentverket ska den som söker råd och stöd erbjudas en första kontakt inom fyra veckor.

Att kunna ge invånarna i kommunen en budget- och skuldrådgivning är ett måste enligt skuldsaneringslagen.

Många tappar sugen

Syftet är bland annat att arbeta förebyggande för att motverka en överskuldsättning.

Överskuldsättning kostar enligt Kronofogden samhället 30–50 miljarder kronor årligen i form av ökad ohälsa bland de skuldsatta.

– De flesta känner skam och skuld och när man väl söker hjälp har det gått långt. Om man då möts av långa väntetider är det många som tappar sugen alldeles, säger Helena Olofsson.

Flest i Eda

Siffror från Konsumentverket visar att flera kommuner i länet har en hög andel skuldsatta.

I Eda är 6,9 procent av invånarna skuldsatta. Även i Grums, Filipstad, Munkfors och Storfors är siffrorna höga. Hammarö är den kommun där lägst andel invånare är skuldsatta.

Med skuldsatta menas antalet personer med skulder i Kronofogdens register vid årets slut jämfört med invånarantalet i kommunen. Utöver dessa kan det givetvis finnas fler som har problem med sin ekonomi.

Nationell strategi

Runt en halv miljon svenskar beräknas vara överskuldsatta.

Landets kommuner hanterar sammanlagt cirka 40 000 ärenden varje år.

Till hösten har regeringen utlovat en nationell strategi mot överskuldsättning.

I länets nordligaste kommun får man vänta i sex veckor innan en enskild besökstid kan bokas.

Det är två veckor mer än genomsnittet i landet. Längst är väntetiden i Hallandskommunen Hylte. Där man får vänta ett år. Sedan följer fyra kommuner med 32 veckors väntetid. Därtill har 23 kommuner en väntetid på tre månader eller mer.

– Det är lång väg kvar. Alldeles för många kommuner satsar för lite på att hjälpa till, säger Helena Olofsson, utredare på Konsumentverket, till TT.

Enligt en rekommendation från konsumentverket ska den som söker råd och stöd erbjudas en första kontakt inom fyra veckor.

Att kunna ge invånarna i kommunen en budget- och skuldrådgivning är ett måste enligt skuldsaneringslagen.

Många tappar sugen

Syftet är bland annat att arbeta förebyggande för att motverka en överskuldsättning.

Överskuldsättning kostar enligt Kronofogden samhället 30–50 miljarder kronor årligen i form av ökad ohälsa bland de skuldsatta.

– De flesta känner skam och skuld och när man väl söker hjälp har det gått långt. Om man då möts av långa väntetider är det många som tappar sugen alldeles, säger Helena Olofsson.

Flest i Eda

Siffror från Konsumentverket visar att flera kommuner i länet har en hög andel skuldsatta.

I Eda är 6,9 procent av invånarna skuldsatta. Även i Grums, Filipstad, Munkfors och Storfors är siffrorna höga. Hammarö är den kommun där lägst andel invånare är skuldsatta.

Med skuldsatta menas antalet personer med skulder i Kronofogdens register vid årets slut jämfört med invånarantalet i kommunen. Utöver dessa kan det givetvis finnas fler som har problem med sin ekonomi.

Nationell strategi

Runt en halv miljon svenskar beräknas vara överskuldsatta.

Landets kommuner hanterar sammanlagt cirka 40 000 ärenden varje år.

Till hösten har regeringen utlovat en nationell strategi mot överskuldsättning.

Här är flest skuldsatta

Kommunerna med störst andel skuldsatta:

1. Ljusnarsberg 7,8 procent

2. Perstorp 7,8 procent

3. Eda 6,9 procent

5. Grums 6,7 procent

10. Filipstad 6,2 procent

Källa: Konsumentverket/Kronofogden