2015-04-18 06:00

2015-04-18 16:09

Undersöker hur butiker kan räddas

VÄRMLAND: Konsum träffar kommunrepresentanter

De nedläggningshotade livsmedelsbutikerna väcker stort engagemang.
Nu undersöker Konsum Värmland hur affärerna på landsbygden kan räddas. På fredagen träffade man företrädare för Eda kommun.

– Vi för en dialog. Vad kan vi göra tillsammans? säger kommunikationschefen Klas Olsson.

Det är en dryg månad sedan som Konsum Värmland, i samband med att det svaga resultatet för 2014 presenterades, meddelade att elva av deras butiker är i riskzonen för nedläggning.

Flera av butikerna finns på landsbygden, i Sunnemo, Stöllet, Vikene och Skillingsfors. Beskedet har väckt starka känslor, även om det än så länge inte är klart vad som kommer att ske med affärerna.

För dialog

Konsum Värmland och Filipstads kommun har redan diskuterat frågan om hur butikerna på landsbygden kan stärkas. På fredagen träffade man Eda kommun.

– Vi träffar samtliga kommuner där vi har butiker för att se om det till exempel finns någon service vi kan förlägga till butikerna. Vi undersöker om det finns någonting vi kan samarbeta kring för att upprätthålla service i glesbygd, säger Klas Olsson.

– Vi testar alla möjligheter.

Har ökat

Enligt Konsum Värmland krävs en ökad ”köptrohet” för att butikerna ska kunna drivas vidare – alltså att fler handlar mer.

Och efter att nedläggningshotet blivit känt har en förändring märkts i Skillingsfors. Försäljningen har gått upp.

– Det är inga dramatiska siffror, men ett trendbrott.

– Det handlar till syvende och sist om köptrohet. Sedan är det naturligtvis en del som vi måste göra.

Konsum har bland annat fått synpunkter på både prissättning och sortimentet, något föreningen nu ser över.

– Vi håller på att justera prissättningen på vissa varor i de minsta butikerna, säger Klas Olsson.

– Vi för en dialog. Vad kan vi göra tillsammans? säger kommunikationschefen Klas Olsson.

Det är en dryg månad sedan som Konsum Värmland, i samband med att det svaga resultatet för 2014 presenterades, meddelade att elva av deras butiker är i riskzonen för nedläggning.

Flera av butikerna finns på landsbygden, i Sunnemo, Stöllet, Vikene och Skillingsfors. Beskedet har väckt starka känslor, även om det än så länge inte är klart vad som kommer att ske med affärerna.

För dialog

Konsum Värmland och Filipstads kommun har redan diskuterat frågan om hur butikerna på landsbygden kan stärkas. På fredagen träffade man Eda kommun.

– Vi träffar samtliga kommuner där vi har butiker för att se om det till exempel finns någon service vi kan förlägga till butikerna. Vi undersöker om det finns någonting vi kan samarbeta kring för att upprätthålla service i glesbygd, säger Klas Olsson.

– Vi testar alla möjligheter.

Har ökat

Enligt Konsum Värmland krävs en ökad ”köptrohet” för att butikerna ska kunna drivas vidare – alltså att fler handlar mer.

Och efter att nedläggningshotet blivit känt har en förändring märkts i Skillingsfors. Försäljningen har gått upp.

– Det är inga dramatiska siffror, men ett trendbrott.

– Det handlar till syvende och sist om köptrohet. Sedan är det naturligtvis en del som vi måste göra.

Konsum har bland annat fått synpunkter på både prissättning och sortimentet, något föreningen nu ser över.

– Vi håller på att justera prissättningen på vissa varor i de minsta butikerna, säger Klas Olsson.

Butikerna som hotas av nedläggning

Elva av Konsum Värmlands butiker pekades i mitten av mars ut som nedläggningshotade. Det skedde i samband med att Konsum Värmland presenterade sitt resultat för 2014. Butikerna det handlar om är Coop Konsum i Lesjöfors, Skogsgatan Kristinehamn, Skranta Karlskoga och Deje. Coop Nära i Skillingsfors, Bråten Karlskoga, Stöllet, Sunnemo, Nykroppa och Vikene, samt Coop Extra Degerfors.

I augusti ska Konsum göra en uppföljning av läget. Men när beslut tas om butikernas framtid är inte bestämt.

Källa: