2015-04-14 21:50

2015-04-14 21:50

Patienter visar förtroende för akuten

SJUKVÅRD: Visserligen lång väntan och ingen information

Patienterna är nöjda med sjukhusens akutmottagningar. Det visar en enkätundersökning som gjordes i höstas. Långa väntetider med mycket ovisshet rubbar inte förtroendet för läkare och sjuksköterskor.

Svensk sjukvård ägnar mycket kraft åt att ta reda på vad patienterna tycker. Ett redskap är det som kallas Nationell patientenkät.

Enkäten görs med ett slumpvis utvalda patienter inom olika delar av sjukvården. Senast, i oktober förra året, var det 54 000 personer som besökt någon akutmottagning som fick chansen att ge sin syn på den vård de fick. Knappt hälften fyllde i enkäten och skickade in den. I Värmland deltog 700 patienter

Resultaten för Värmland är ungefär som för hela landet och även i stort sett lika som i tidigare undersökningar. Väntetiderna är långa och man får inte ens någon information om hur långa de kan tänkas bli. Men en klar majoritet ger ändå goda betyg till akutmottagningen, till läkare och sjuksköterskor och till den vård som har beståtts dem.

Väntetid viktig

Undersökningen visar dock att patienterna tenderar att ge bättre betyg ju kortare tid de behöver tillbringa på akutmottagningen.

Landstingets hälso- och sjukvårdschef Tobias Kjellberg säger i en kommentar att det har varit mycket uppmärksamhet kring akutmottagningarna men också att mycket har hänt till det bättre efter det att undersökningen gjordes.

Bland annat har akuten på Centralsjukhuset fått en ny jourlinje bemannad med allmänläkare från vårdcentralerna.

Svensk sjukvård ägnar mycket kraft åt att ta reda på vad patienterna tycker. Ett redskap är det som kallas Nationell patientenkät.

Enkäten görs med ett slumpvis utvalda patienter inom olika delar av sjukvården. Senast, i oktober förra året, var det 54 000 personer som besökt någon akutmottagning som fick chansen att ge sin syn på den vård de fick. Knappt hälften fyllde i enkäten och skickade in den. I Värmland deltog 700 patienter

Resultaten för Värmland är ungefär som för hela landet och även i stort sett lika som i tidigare undersökningar. Väntetiderna är långa och man får inte ens någon information om hur långa de kan tänkas bli. Men en klar majoritet ger ändå goda betyg till akutmottagningen, till läkare och sjuksköterskor och till den vård som har beståtts dem.

Väntetid viktig

Undersökningen visar dock att patienterna tenderar att ge bättre betyg ju kortare tid de behöver tillbringa på akutmottagningen.

Landstingets hälso- och sjukvårdschef Tobias Kjellberg säger i en kommentar att det har varit mycket uppmärksamhet kring akutmottagningarna men också att mycket har hänt till det bättre efter det att undersökningen gjordes.

Bland annat har akuten på Centralsjukhuset fått en ny jourlinje bemannad med allmänläkare från vårdcentralerna.

Ur undersökningen

49 procent tycker väntetiden var acceptabel.

60 procent tycker bemötandet var utmärkt eller mycket bra.

72 procent kände förtroende för läkaren

Källa: Nationell patientenkät