2015-04-14 13:55

2015-04-14 13:55

Patient dog – landstinget anmäler sig självt

KARLSTAD

En patient kom in till akutmottagningen på Centralsjukhuset i Karlstad med blodiga kräkningar och blod i avföringen.

Vid en gastroskopi upptäckte man en stor blödning. Man avbröt därför gastroskopin och satte in en sond för att stoppa blödningen. Men senare visade lungröntgen att sonden satt fel. Dessutom upptäcktes ett hål i patientens matstrupe. Trots intensivvård avled patienten.

Landstinget i Värmland har anmält händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för att granska om det var vården som orsakade patientens liv.

Centralsjukhuset har infört nya rutiner och personalutbildning för att undvika liknande händelser.

Vid en gastroskopi upptäckte man en stor blödning. Man avbröt därför gastroskopin och satte in en sond för att stoppa blödningen. Men senare visade lungröntgen att sonden satt fel. Dessutom upptäcktes ett hål i patientens matstrupe. Trots intensivvård avled patienten.

Landstinget i Värmland har anmält händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för att granska om det var vården som orsakade patientens liv.

Centralsjukhuset har infört nya rutiner och personalutbildning för att undvika liknande händelser.