2015-04-10 14:24

2015-04-10 14:25

Stormfällda träd måste bort

VÄRMLAND: Granbarkborren kan komma att frodas om inte stormfällda granar tas om hand

I slutet av sommaren var det många träd som föll när en storm drog genom Värmland. Efterarbetet har gått bra men är fortfarande inte helt klart. Skogsstyrelsen uppmanar nu alla skogsägare att inventera sina skogar för att se om de har mycket vindfällen.

Många skogar blev hårt angripna av stormen som drog genom Värmland från bland annat Karlstad men framförallt genom Sunne. Det beräknades i höstas att det var runt 400 000 skogskubikmeter som föll i stormen.

– Det allra mesta har tagits rätt på, det är ungefär tio procent kvar. Arbetet har gått väldigt bra, säger Hans Källmyr, regional skogsskadesamordnare, Skogsstyrelsen.

Granvirke attraktivt

Då det var många privata skogsägare som blev drabbade uppmanas de nu att göra en inventering av sina skogar för att ta reda på det sista av vindfällena. De skogsägare som har skadad mark på över 0,5 hektar och som ännu inte lämnat in avverkningsanmälan bör göra det snarast.

– Det är för att minska risken för en ökning av granbarkborren. Blir det varmt svärmar den och den blir då gynnsam. Före första juli måste de stormskadade träden vara borta.

Detta gäller framför allt granar, då solbelyst granvirke är en extra attraktivt plats för granbarkborren att yngla av sig på.

– De har bra livsbetingelse i fällda granar. De lägger ägg som kläcks och sedan flyger de ut och svärmar. Blir det mycket kommer de även att angripa de träd som står.

Stora skaderisker

Enstaka träd kan lämnas av naturvårdsskäl. Men viktigt att tänka på när man tar hand om stormfälld skog är att ta miljöhänsyn till vatten, nyckelbiotoper, kulturmiljöer och stigar. Men framför allt ska man tänka på säkerheten.

– Det är viktigt med säkerhetsaspekter. Är man osäker ska man ta hjälp av proffs med maskiner. Man ska aldrig ge sig ut själv. Det finns stora skaderisker med bland annat rotvälter. Det bästa är att låta maskiner göra jobbet.

Många skogar blev hårt angripna av stormen som drog genom Värmland från bland annat Karlstad men framförallt genom Sunne. Det beräknades i höstas att det var runt 400 000 skogskubikmeter som föll i stormen.

– Det allra mesta har tagits rätt på, det är ungefär tio procent kvar. Arbetet har gått väldigt bra, säger Hans Källmyr, regional skogsskadesamordnare, Skogsstyrelsen.

Granvirke attraktivt

Då det var många privata skogsägare som blev drabbade uppmanas de nu att göra en inventering av sina skogar för att ta reda på det sista av vindfällena. De skogsägare som har skadad mark på över 0,5 hektar och som ännu inte lämnat in avverkningsanmälan bör göra det snarast.

– Det är för att minska risken för en ökning av granbarkborren. Blir det varmt svärmar den och den blir då gynnsam. Före första juli måste de stormskadade träden vara borta.

Detta gäller framför allt granar, då solbelyst granvirke är en extra attraktivt plats för granbarkborren att yngla av sig på.

– De har bra livsbetingelse i fällda granar. De lägger ägg som kläcks och sedan flyger de ut och svärmar. Blir det mycket kommer de även att angripa de träd som står.

Stora skaderisker

Enstaka träd kan lämnas av naturvårdsskäl. Men viktigt att tänka på när man tar hand om stormfälld skog är att ta miljöhänsyn till vatten, nyckelbiotoper, kulturmiljöer och stigar. Men framför allt ska man tänka på säkerheten.

– Det är viktigt med säkerhetsaspekter. Är man osäker ska man ta hjälp av proffs med maskiner. Man ska aldrig ge sig ut själv. Det finns stora skaderisker med bland annat rotvälter. Det bästa är att låta maskiner göra jobbet.