2015-04-06 13:51

2015-04-20 10:00

Köerna i cancervården ska kortas ner

VÄRMLAND: Pengar delas ut i två steg

Nu ska väntetiderna i cancervården bli kortare.
Regeringen har tilldelat Landstinget i Värmland 5,8 miljoner kronor för att lyckas med det.

Regeringen och Sveriges kommuner och landsting, SKL, vill att väntetiderna i cancervården ska bli kortare.

I januari slöt de en överrenskommelse som totalt omfattar 444,5 miljoner kronor. Det mesta av pengarna ska användas som stimulansmedel för att landstingen ska införa ett nationellt system med standardiserade vårdförlopp.

Och förra veckan kom beslutet att regeringen tilldelar Landstinget i Värmland 5,8 miljoner kronor.

– Målsättningen är att göra cancervården bättre genom att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna. På så sätt skapas en mer jämlik och kvalitativ cancervård, säger folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) i ett pressmeddelande.

Pengarna ska betalas ut i två steg. När Landstinget i Värmland beslutat om att införa standardiserade vårdförlopp och har lämnat in en handlingsplan, så tilldelas de 5,8 miljoner kronor.

En andra summa betalas ut efter att landstinget lämnat in en redovisning för hur arbetet har gått. Redovisningen ska lämnas in senast den 1 november 2015. Det är oklart hur stor den summan kan bli.

Regeringen och Sveriges kommuner och landsting, SKL, vill att väntetiderna i cancervården ska bli kortare.

I januari slöt de en överrenskommelse som totalt omfattar 444,5 miljoner kronor. Det mesta av pengarna ska användas som stimulansmedel för att landstingen ska införa ett nationellt system med standardiserade vårdförlopp.

Och förra veckan kom beslutet att regeringen tilldelar Landstinget i Värmland 5,8 miljoner kronor.

– Målsättningen är att göra cancervården bättre genom att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna. På så sätt skapas en mer jämlik och kvalitativ cancervård, säger folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) i ett pressmeddelande.

Pengarna ska betalas ut i två steg. När Landstinget i Värmland beslutat om att införa standardiserade vårdförlopp och har lämnat in en handlingsplan, så tilldelas de 5,8 miljoner kronor.

En andra summa betalas ut efter att landstinget lämnat in en redovisning för hur arbetet har gått. Redovisningen ska lämnas in senast den 1 november 2015. Det är oklart hur stor den summan kan bli.