2015-03-29 15:49

2015-03-29 16:40

Hårdaste influensasäsongen på flera år

VÄRMLAND: Många sjuka och kraftiga virus

Influensan är på tillbakagång.
När säsongen är slut kommer den att analyseras och sammanfattas.
– Det har varit ganska besvärligt, säger Ingemar Hallén, biträdande smittskyddsläkare vid Landstinget i Värmland.

Mätsystemen är överens: Influensaaktiviteten minskar. Säsongen går mot sitt slut, konstaterar Ingemar Hallén:

– Här i Värmland var vi förhållandevis tidigt ute, smittan var ganska utbredd i ett tidigt skede. Ser man till den senare delen har det varit värre på andra håll.

Efter säsongens slut kommer det göras analyser och sammanfattningar. Men vissa saker vet man redan nu.

Enligt Folkhälsomyndighetens influensarapport nåddes toppen vecka 8. Första veckan i mars började det gå kraftigt nedåt.

Tre typer

Det är framför allt tre typer av influensa som cirkulerat, varav en är den som i folkmun kallas Svininfluensa.

– Men av de tre vanligaste är det den som varit minst vanlig i år.

Hur sammanfattar du årets influensasäsong?

– Det har varit ganska besvärligt. Med det menar jag många influensafall, många sjukhusvårdade och flera intensivvårdade. Det har även varit dödsfall.

En allmän uppfattning verkar vara att det varit värre än på flera år – vad säger du om det?

– Jag är benägen att hålla med, säger Ingemar Hallén.

Enligt honom har fler insjuknat samtidigt som de influensatyper som cirkulerar är kraftiga.

Att influensan lett till hårt tryck på Centralsjukhuset i Karlstad har NWT berättat om tidigare. Det förvärrades dessutom av att många anställda drabbades – antingen med egen sjukdom eller sjuka anhöriga – och CSK hade under en period därför svårt att bemanna för de extraplatser som behövdes.

Några siffror över vaccinationer har inte sammanställts än. Men majoriteten vaccinerade sig innan årsskiftet, och den sammanställning som gjordes då visar att 56 procent av befolkningen som är 65 år eller äldre tagit sprutan.

Årets vaccin var dock inte hundraprocentigt. Två av virusstammarna stämde helt överens med vaccinet, men inte den tredje.

– Men det är inte så svartvitt att man kan säga om det är bra eller dåligt. Det var ingen helt optimal träff, men det har ändå haft effekt. Vaccin är fortfarande det bästa förebyggande medel vi har.

Vaccingenombrotten ska också analyseras. Först efter det vet man exakt hur effektivt vaccinet varit.

Mätsystemen är överens: Influensaaktiviteten minskar. Säsongen går mot sitt slut, konstaterar Ingemar Hallén:

– Här i Värmland var vi förhållandevis tidigt ute, smittan var ganska utbredd i ett tidigt skede. Ser man till den senare delen har det varit värre på andra håll.

Efter säsongens slut kommer det göras analyser och sammanfattningar. Men vissa saker vet man redan nu.

Enligt Folkhälsomyndighetens influensarapport nåddes toppen vecka 8. Första veckan i mars började det gå kraftigt nedåt.

Tre typer

Det är framför allt tre typer av influensa som cirkulerat, varav en är den som i folkmun kallas Svininfluensa.

– Men av de tre vanligaste är det den som varit minst vanlig i år.

Hur sammanfattar du årets influensasäsong?

– Det har varit ganska besvärligt. Med det menar jag många influensafall, många sjukhusvårdade och flera intensivvårdade. Det har även varit dödsfall.

En allmän uppfattning verkar vara att det varit värre än på flera år – vad säger du om det?

– Jag är benägen att hålla med, säger Ingemar Hallén.

Enligt honom har fler insjuknat samtidigt som de influensatyper som cirkulerar är kraftiga.

Att influensan lett till hårt tryck på Centralsjukhuset i Karlstad har NWT berättat om tidigare. Det förvärrades dessutom av att många anställda drabbades – antingen med egen sjukdom eller sjuka anhöriga – och CSK hade under en period därför svårt att bemanna för de extraplatser som behövdes.

Några siffror över vaccinationer har inte sammanställts än. Men majoriteten vaccinerade sig innan årsskiftet, och den sammanställning som gjordes då visar att 56 procent av befolkningen som är 65 år eller äldre tagit sprutan.

Årets vaccin var dock inte hundraprocentigt. Två av virusstammarna stämde helt överens med vaccinet, men inte den tredje.

– Men det är inte så svartvitt att man kan säga om det är bra eller dåligt. Det var ingen helt optimal träff, men det har ändå haft effekt. Vaccin är fortfarande det bästa förebyggande medel vi har.

Vaccingenombrotten ska också analyseras. Först efter det vet man exakt hur effektivt vaccinet varit.

Röster om årets influensa

– Det var en riktigt hård period i början av februari då 140 av våra 420 elever var hemma för sjukdom. Men utöver det har det inte varit något iögonfallande.

Patrik Backman, utbildningsledare Fryxellska skolan i Sunne

– Vi hade en topp i februari, men min känsla är att influensan slog hårdare i fjol.

Bengt Melin, tillförordnad rektor på Stjerneskolan i Torsby