2015-03-27 11:08

2015-03-27 16:56

Rektor och lärare friade för drunkningsolycka

FILIPSTAD: Lärare och rektor ställdes inför rätta

(UPPDATERAD) Ingen vet hur 13-åringen hamnade i vattnet. Eller vilken betydelse hans hjärtsjukdom hade.
Därför frias både rektorn och läraren efter drunkningsolyckan i Spångbergshallen för två år sedan.

Den tragiska olyckan inträffade den 25 mars 2013. En elevgrupp på tolv flickor och pojkar befann sig i Spångbergshallen i Filipstad för simträning.

Några i gruppen saknade helt simkunskaper, en av dem var den pojke som drunknade.

När rättegången hölls för drygt två veckor sedan berättade läraren att han helt plötsligt fick syn på pojken uppe på kanten vid poolens djupare del:

– Jag ropar på honom: ”där ska du inte vara”. Jag visar med gester att han ska komma och ser att han går mot mig.

Sedan hjälpte han en annan elev. Nästa gång blicken svepte över simhallen saknades en person.

Snart fick han syn på 13-åringen – på poolbottnen.

– Jag dök i och drog upp honom.

Pojken var livlös. Trots att hjärt- och lungräddning inleddes omedelbart gick hans liv inte att rädda.

Arbetsmiljöbrott

Händelsen ledde till en polisutredning som senare lades ner. Men efter att Arbetsmiljöverket gjort en åtalsanmälan väcktes åtal om arbetsmiljöbrott för vållande till annans död.

Åklagaren, som åtalat läraren och rektorn vid den skola som klassen kom från, anser att lektionen inte borde ha genomförts. Läraren, som ensam höll i undervisningen, borde ha insett att det inte var säkert och stoppat lektionen. Rektorn, som ytterst ansvarig, borde också ha agerat, enligt åklagaren.

Det håller Värmlands tingsrätt med om. I domen står det att de ”uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt vad som ålegat dem enligt arbetsmiljölagen”.

Men det finns oklarheter. Som att man inte vet hur det gick till när pojken hamnade i vattnet.

När pojken obducerades upptäcktes också att han hade en hjärtmuskelinflammation. Man vet inte på vilket sätt den spelade in i dödsfallet, eller om den rent av var själva orsaken.

Därmed kan ”inte slås fast att NN och NN åsidosättande av vad som enligt arbetsmiljölagen ålegat dem” orsakade dödsfallet.

Gripande vittnesmål

Vid rättegången vittnade pojkens familj om de djupa spår tragedin satt. De kommer från Somalia och merparten av familjen hade bara varit i Sverige i tre veckor när dödsolyckan skedde.

– Hade jag vetat att han inte fick den hjälp han behövde hade jag följt med honom dit, sa pojkens pappa.

Familjemedlemmarna hade begärt skadestånd på sammanlagt drygt 350 000 kronor. I och med den friande domen får de inte en krona.

Senast den 17 april ska parterna ha bestämt om domen ska överklagas.

Den tragiska olyckan inträffade den 25 mars 2013. En elevgrupp på tolv flickor och pojkar befann sig i Spångbergshallen i Filipstad för simträning.

Några i gruppen saknade helt simkunskaper, en av dem var den pojke som drunknade.

När rättegången hölls för drygt två veckor sedan berättade läraren att han helt plötsligt fick syn på pojken uppe på kanten vid poolens djupare del:

– Jag ropar på honom: ”där ska du inte vara”. Jag visar med gester att han ska komma och ser att han går mot mig.

Sedan hjälpte han en annan elev. Nästa gång blicken svepte över simhallen saknades en person.

Snart fick han syn på 13-åringen – på poolbottnen.

– Jag dök i och drog upp honom.

Pojken var livlös. Trots att hjärt- och lungräddning inleddes omedelbart gick hans liv inte att rädda.

Arbetsmiljöbrott

Händelsen ledde till en polisutredning som senare lades ner. Men efter att Arbetsmiljöverket gjort en åtalsanmälan väcktes åtal om arbetsmiljöbrott för vållande till annans död.

Åklagaren, som åtalat läraren och rektorn vid den skola som klassen kom från, anser att lektionen inte borde ha genomförts. Läraren, som ensam höll i undervisningen, borde ha insett att det inte var säkert och stoppat lektionen. Rektorn, som ytterst ansvarig, borde också ha agerat, enligt åklagaren.

Det håller Värmlands tingsrätt med om. I domen står det att de ”uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt vad som ålegat dem enligt arbetsmiljölagen”.

Men det finns oklarheter. Som att man inte vet hur det gick till när pojken hamnade i vattnet.

När pojken obducerades upptäcktes också att han hade en hjärtmuskelinflammation. Man vet inte på vilket sätt den spelade in i dödsfallet, eller om den rent av var själva orsaken.

Därmed kan ”inte slås fast att NN och NN åsidosättande av vad som enligt arbetsmiljölagen ålegat dem” orsakade dödsfallet.

Gripande vittnesmål

Vid rättegången vittnade pojkens familj om de djupa spår tragedin satt. De kommer från Somalia och merparten av familjen hade bara varit i Sverige i tre veckor när dödsolyckan skedde.

– Hade jag vetat att han inte fick den hjälp han behövde hade jag följt med honom dit, sa pojkens pappa.

Familjemedlemmarna hade begärt skadestånd på sammanlagt drygt 350 000 kronor. I och med den friande domen får de inte en krona.

Senast den 17 april ska parterna ha bestämt om domen ska överklagas.