2015-03-26 18:58

2015-03-26 18:58

Men lyssnar regeringen?

KARLSTAD: Riksdagsbeslut om ny jaktmyndighet

Riksdagen beslutade på torsdagen att det ska inrättas en jakt- och viltmyndighet.
Men det tänker inte regeringen bry sig om, har miljöminister Åsa Romson (MP) redan deklarerat.

När allianspartierna regerade tillsatte de en jaktutredning.

Bland det första den nya rödgröna regeringen gjorde var att lägga ner utredningen.

Jaktlagsutredningen hade hunnit föreslå att Naturvårdsverket skulle fråntas ansvaret för jaktfrågor. Och att en ny jakt- och viltmyndighet skulle inrättas. Det talades om att den skulle ligga i Karlstad, senare nämndes också Östersund och Grimsö.

Miljö- och jordbruksutskottet anser att man lämnade många frågor obesvarade när utredningen las ner. Därför har utskottet föreslagit regeringen att man ska lyssna på den nedlagda utredningens - och inrätta en ny jaktmyndighet.

Så beslutade också riksdagsmajoriteten vid sammanträdet i torsdags. De borgerliga partierna och Sverigedemokraterna ställde sig bakom förslaget.

Men den rödgröna regeringen vill inte ha någon ny myndighet, det blir för dyrt, säger man. I stället har man gett Naturvårdsverket i uppdrag att utreda ett nytt stuk på jakt- och viltadministrationen.

Vice statsministern, miljöminister Åsa Romson (MP) säger att myndighetsstrukturen är en budgetfråga och därmed regeringens ensak. Och om de borgerliga inte tänker bryta decemberöverenskommelsen och rösta ner regeringens vårbudget, innebär det att det inte blir någon ny jaktmyndighet.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S), som äger frågan, har iallafall lovat att han ska titta på riksdagens beslut innan han tar ställning.

Moderaternas landsbygdspolitiska talesperson Ulf Berg hotar med en misstroendeomröstning mot Åsa Romson, om regeringen inte lyssnar på riksdagen.

När allianspartierna regerade tillsatte de en jaktutredning.

Bland det första den nya rödgröna regeringen gjorde var att lägga ner utredningen.

Jaktlagsutredningen hade hunnit föreslå att Naturvårdsverket skulle fråntas ansvaret för jaktfrågor. Och att en ny jakt- och viltmyndighet skulle inrättas. Det talades om att den skulle ligga i Karlstad, senare nämndes också Östersund och Grimsö.

Miljö- och jordbruksutskottet anser att man lämnade många frågor obesvarade när utredningen las ner. Därför har utskottet föreslagit regeringen att man ska lyssna på den nedlagda utredningens - och inrätta en ny jaktmyndighet.

Så beslutade också riksdagsmajoriteten vid sammanträdet i torsdags. De borgerliga partierna och Sverigedemokraterna ställde sig bakom förslaget.

Men den rödgröna regeringen vill inte ha någon ny myndighet, det blir för dyrt, säger man. I stället har man gett Naturvårdsverket i uppdrag att utreda ett nytt stuk på jakt- och viltadministrationen.

Vice statsministern, miljöminister Åsa Romson (MP) säger att myndighetsstrukturen är en budgetfråga och därmed regeringens ensak. Och om de borgerliga inte tänker bryta decemberöverenskommelsen och rösta ner regeringens vårbudget, innebär det att det inte blir någon ny jaktmyndighet.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S), som äger frågan, har iallafall lovat att han ska titta på riksdagens beslut innan han tar ställning.

Moderaternas landsbygdspolitiska talesperson Ulf Berg hotar med en misstroendeomröstning mot Åsa Romson, om regeringen inte lyssnar på riksdagen.