2015-03-26 17:32

2015-03-26 17:34

Lönekostnader drar i väg uppåt

LANDSTINGET: Utgifter drar iväg

Landstinget behöver betala bättre för att kunna konkurrera om en del av de mest kvalificerade medarbetarna. Samtidigt gör just ökade lönekostnader att man nu försöker dra i den ekonomiska bromsen.

Landstingets sjukvård gick förra året med ett underskott på nästan 138 miljoner kronor jämfört med budget. Men totalt sett fick landstinget ändå ihop ett överskott på 78 miljoner kronor, bland annat på grund av att Värmland vann en del på ett nytt skatteutjämningssystem.

En av sjukvårdens största utmaningar inför framtiden är att i konkurrens med kommuner och andra landsting kunna anställa tillräckligt många kvalificerade medarbetare. Det är brist på sådana medarbetare som ligger bakom de stängda vårdplatserna i Arvika eller de långa köerna till barn- och ungdomspsykiatrin.

Samtidigt är det ökade lönekostnader som ligger bakom att ekonomin just nu tenderar att gå sämre än vad beslutsfattarna inom landstinget tänkt sig. Och det är också det som gör att man nu börjat fundera på vad man kan göra åt det hela.

Landstingsstyrelsen har gett landstingsdirektör Gunilla Andersson i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder. en enligt Andersson är det inga stora saker som kan komma i fråga.

– Det finns många projekt som våra medarbetare vill delta i, säger hon. Det är projekt som på längre sikt gör vården bättre men som på kort tid genererar vikariekostnader så vi ska kanske inte släppa iväg alla på en gång.

Landstingets sjukvård gick förra året med ett underskott på nästan 138 miljoner kronor jämfört med budget. Men totalt sett fick landstinget ändå ihop ett överskott på 78 miljoner kronor, bland annat på grund av att Värmland vann en del på ett nytt skatteutjämningssystem.

En av sjukvårdens största utmaningar inför framtiden är att i konkurrens med kommuner och andra landsting kunna anställa tillräckligt många kvalificerade medarbetare. Det är brist på sådana medarbetare som ligger bakom de stängda vårdplatserna i Arvika eller de långa köerna till barn- och ungdomspsykiatrin.

Samtidigt är det ökade lönekostnader som ligger bakom att ekonomin just nu tenderar att gå sämre än vad beslutsfattarna inom landstinget tänkt sig. Och det är också det som gör att man nu börjat fundera på vad man kan göra åt det hela.

Landstingsstyrelsen har gett landstingsdirektör Gunilla Andersson i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder. en enligt Andersson är det inga stora saker som kan komma i fråga.

– Det finns många projekt som våra medarbetare vill delta i, säger hon. Det är projekt som på längre sikt gör vården bättre men som på kort tid genererar vikariekostnader så vi ska kanske inte släppa iväg alla på en gång.