2015-03-25 12:06

2015-03-25 12:07

Teleproblem för landstinget

VÄRMLAND

Landstinget har just nu stora problem med teletrafiken till vissa enheter uippger P4 Värmland.

Det är oklart vad felet beror på.

Den som vill komma kontakt med sjukvården uppmanas ringa växeln på 054-61 50 00.

Det är oklart vad felet beror på.

Den som vill komma kontakt med sjukvården uppmanas ringa växeln på 054-61 50 00.