2015-03-24 11:47

2015-03-24 11:54

Minskad aktivitet bland nazister

VÄRMLAND: Granskning visar på färre aktiviteter

Efter två år av kraftig ökning minskade högerextrema Svenskarnas partis aktiviteter i Värmland förra året.
– Det räcker att en person flyttar för att det ska gå från jättemycket till noll, säger Peter Sundin.

Det är Brottsförebyggande centrum i Värmland som gjort en granskning av det nazistiska partiet.

Den visar att antalet aktiviteter – som möten, att sätta upp affischer eller dela ut flygblad – minskade med 31 procent under 2014, från 312 under 2013 till 215.

Svenskarnas partis aktiviteter minskade i drygt hälften av länets kommuner. Ökningar skedde i Arvika, Forshaga, Hagfors, Munkfors, Sunne, Säffle och Årjäng.

Motpoler

De kommuner som utmärkte sig mest i granskningen är Säffle och Kil. Kil för att aktiviteterna minskade med 90 procent, Säffle för att aktiviteterna fyrdubblades.

– Det är så oerhört personbundet det här med propagandaspridning, säger Peter Sundin, handläggare på Brottsförebyggande centrum.

– Det räcker att en person flyttar eller slutar för att det ska gå från jättemycket till, i princip, noll, som det gjort i Kil. Likadant åt andra hållet, så räcker det att en person flyttar till en kommun för att det ska öka jättemycket.

Bytt spår

Brottsförebyggande centrum har intervjuat företrädare för Svenskarnas parti som menar att de minskade aktiviteterna främst beror på ett strategiskt beslut. Nu handlar det mer om att forma och utbilda gruppen än att sätta upp klistermärken.

Hur ser ni på siffrorna?

– Att aktiviteterna minskar är positivt, men Svenskarnas parti ökade i valet och de uppger själva att de fått fler sympatisörer. Det talar för att vi måste jobba med ännu mer förebyggande arbete och göra fler insatser i våra kommuner.

Enligt Brottsförebyggande centrum är flera värmländska kommuner anslutna till Toleransprojektet, som syftar till att förebygga och motverka rasism och intolerans. Flera andra kommuner planerar att starta arbete.

Årlig rapport

Att de högerextrema aktiviteterna gått ner i Värmland visar även stiftelsen Expos årliga rapport, som presenterades på tisdagen.

Enligt Expos kartläggning minskade aktiviteterna i länet från 309 till 238. Det handlar i princip uteslutande om organisationerna Svenskarnas parti, Svenska motståndsrörelsen och Nordisk ungdom.

Det är Brottsförebyggande centrum i Värmland som gjort en granskning av det nazistiska partiet.

Den visar att antalet aktiviteter – som möten, att sätta upp affischer eller dela ut flygblad – minskade med 31 procent under 2014, från 312 under 2013 till 215.

Svenskarnas partis aktiviteter minskade i drygt hälften av länets kommuner. Ökningar skedde i Arvika, Forshaga, Hagfors, Munkfors, Sunne, Säffle och Årjäng.

Motpoler

De kommuner som utmärkte sig mest i granskningen är Säffle och Kil. Kil för att aktiviteterna minskade med 90 procent, Säffle för att aktiviteterna fyrdubblades.

– Det är så oerhört personbundet det här med propagandaspridning, säger Peter Sundin, handläggare på Brottsförebyggande centrum.

– Det räcker att en person flyttar eller slutar för att det ska gå från jättemycket till, i princip, noll, som det gjort i Kil. Likadant åt andra hållet, så räcker det att en person flyttar till en kommun för att det ska öka jättemycket.

Bytt spår

Brottsförebyggande centrum har intervjuat företrädare för Svenskarnas parti som menar att de minskade aktiviteterna främst beror på ett strategiskt beslut. Nu handlar det mer om att forma och utbilda gruppen än att sätta upp klistermärken.

Hur ser ni på siffrorna?

– Att aktiviteterna minskar är positivt, men Svenskarnas parti ökade i valet och de uppger själva att de fått fler sympatisörer. Det talar för att vi måste jobba med ännu mer förebyggande arbete och göra fler insatser i våra kommuner.

Enligt Brottsförebyggande centrum är flera värmländska kommuner anslutna till Toleransprojektet, som syftar till att förebygga och motverka rasism och intolerans. Flera andra kommuner planerar att starta arbete.

Årlig rapport

Att de högerextrema aktiviteterna gått ner i Värmland visar även stiftelsen Expos årliga rapport, som presenterades på tisdagen.

Enligt Expos kartläggning minskade aktiviteterna i länet från 309 till 238. Det handlar i princip uteslutande om organisationerna Svenskarnas parti, Svenska motståndsrörelsen och Nordisk ungdom.