2015-03-23 13:06

2015-03-23 13:07

Varför är era resenärer så nöjda?

HALLÅ DÄR...

...Anders Wahlén, chef för servicetrafik hos Värmlandstrafik som får fina betyg av sina resenärer när det gäller färdtjänst- och sjukresor, visar intervjuundersökningen Anbaro för 2014.

– Framför allt är de nöjda med bemötandet från personalen, vilket är extra kul eftersom det dels gäller personalen i vår egen bokningscentral, dels det hundratalet förare som utför tjänsten. Varje år utför vi knappt 200 000 färdtjänst- och sjukresor och hanterar omkring 300 000 samtal i vår bokningscentral i Munkfors, så det påverkar många värmlänningar varje dag.

Värmlänningarna är nöjdare med er än riksgenomsnittet: 94 procent är nöjda med färdtjänstresan och 91 procent med sjukresan, men hur kan ni bli ännu bättre?

– Vi arbetar ständigt med att bli ännu bättre och vi kommer bland annat att ta fram ett nytt telefonistöd som exempelvis ska leda till kortare telefonkötider. Inom kort annonserar vi också om en ny upphandling, vilket i sin tur kan leda till att vi ställer nya krav på exempelvis nya arbetssätt.

Hur viktigt är det för er att värmlänningarna är nöjda?

– Det är väldigt viktigt. Man ska komma ihåg att vi har mycket personlig kontakt med våra resenärer och vi kan ödmjukt konstatera att vi är en viktig del av våra resenärers vardag. För många kanske resan till en vårdinrättning är det som sker just den dagen.

– Vi månar om att våra resenärer ska känna sig trygga och väl bemötta under alla de resor som görs med Värmlandstrafik.

Barometern för anropsstyrd trafik, Anbaro, är en löpande kvalitetsundersökning av färdtjänst- och sjukresor som organiseras av Svensk Kollektivtrafik.

– Framför allt är de nöjda med bemötandet från personalen, vilket är extra kul eftersom det dels gäller personalen i vår egen bokningscentral, dels det hundratalet förare som utför tjänsten. Varje år utför vi knappt 200 000 färdtjänst- och sjukresor och hanterar omkring 300 000 samtal i vår bokningscentral i Munkfors, så det påverkar många värmlänningar varje dag.

Värmlänningarna är nöjdare med er än riksgenomsnittet: 94 procent är nöjda med färdtjänstresan och 91 procent med sjukresan, men hur kan ni bli ännu bättre?

– Vi arbetar ständigt med att bli ännu bättre och vi kommer bland annat att ta fram ett nytt telefonistöd som exempelvis ska leda till kortare telefonkötider. Inom kort annonserar vi också om en ny upphandling, vilket i sin tur kan leda till att vi ställer nya krav på exempelvis nya arbetssätt.

Hur viktigt är det för er att värmlänningarna är nöjda?

– Det är väldigt viktigt. Man ska komma ihåg att vi har mycket personlig kontakt med våra resenärer och vi kan ödmjukt konstatera att vi är en viktig del av våra resenärers vardag. För många kanske resan till en vårdinrättning är det som sker just den dagen.

– Vi månar om att våra resenärer ska känna sig trygga och väl bemötta under alla de resor som görs med Värmlandstrafik.

Barometern för anropsstyrd trafik, Anbaro, är en löpande kvalitetsundersökning av färdtjänst- och sjukresor som organiseras av Svensk Kollektivtrafik.