2015-03-20 16:42

2015-03-20 16:42

Varför avgår du som ordförande?

HALLÅ DÄR...

...Lennart Johannesson, som efter nio år väljer att avgå som länsordförande för Jägareförbundet i samband med årsmötet i Hagfors 11 april.

– Om man vill ha uppdraget för att kunna uträtta saker och inte bara för att få en frän titel så tar det på krafterna. Nu är det helt enkelt dags för någon annan att ta över.

Varför blev du ordförande?

– Jag har ett stort intresse för jakt och såg en utveckling som skulle leda till att det kanske inte skulle vara möjligt att jaga i framtiden. Att bara sitta bredvid och gnälla håller inte, jag ville göra en insats.

Vad är du mest nöjd med att ha uträttat som ordförande?

– Att jag varit med i arbetet som lett fram till att vi nu har en regional myndighet som fattat beslut om licensjakt på varg. Samt att vi arbetat fram en ny viltförvaltning. En annan viktig sak är att vi lyckats få politiker, allmänhet och media att förstå den situation som råder i Värmland när det gäller rovdjur kontra jakt.

Finns det något du känner att du misslyckats med?

– Att vi inte fick igång vargjakten tidigare i Värmland. Hade vi startat en förvaltning för 8–10 år sedan hade situationen varit annorlunda i dag.

Vilka jaktfrågor är viktigast för framtiden?

– Att älgförvaltningen sätter sig och att vi fortsatt har en lokal myndighet som kan ta förutsägbart beslut när det gäller rovdjursförvaltning.

Vad ska du göra nu?

– Jag kommer fortsatt att vara aktiv i viltförvaltningsdelegationen och jag hoppas kunna ägna mer tid åt jakt. Men jag har ett heltidsjobb och jag har dessutom en åttaårig dotter, det finns mycket att göra.

– Om man vill ha uppdraget för att kunna uträtta saker och inte bara för att få en frän titel så tar det på krafterna. Nu är det helt enkelt dags för någon annan att ta över.

Varför blev du ordförande?

– Jag har ett stort intresse för jakt och såg en utveckling som skulle leda till att det kanske inte skulle vara möjligt att jaga i framtiden. Att bara sitta bredvid och gnälla håller inte, jag ville göra en insats.

Vad är du mest nöjd med att ha uträttat som ordförande?

– Att jag varit med i arbetet som lett fram till att vi nu har en regional myndighet som fattat beslut om licensjakt på varg. Samt att vi arbetat fram en ny viltförvaltning. En annan viktig sak är att vi lyckats få politiker, allmänhet och media att förstå den situation som råder i Värmland när det gäller rovdjur kontra jakt.

Finns det något du känner att du misslyckats med?

– Att vi inte fick igång vargjakten tidigare i Värmland. Hade vi startat en förvaltning för 8–10 år sedan hade situationen varit annorlunda i dag.

Vilka jaktfrågor är viktigast för framtiden?

– Att älgförvaltningen sätter sig och att vi fortsatt har en lokal myndighet som kan ta förutsägbart beslut när det gäller rovdjursförvaltning.

Vad ska du göra nu?

– Jag kommer fortsatt att vara aktiv i viltförvaltningsdelegationen och jag hoppas kunna ägna mer tid åt jakt. Men jag har ett heltidsjobb och jag har dessutom en åttaårig dotter, det finns mycket att göra.