2015-03-13 17:29

2015-03-13 17:30

Hade 17,6 kilo amfetamin i bilen

TULLEN: Knarksmugglare döms till fem års fängelse

Tre litauiska medborgare har dömts till fem års fängelse vardera för grov narkotikasmuggling. 17,6 kilo metamfetamin, värt 4,5 miljoner kronor, hittades i en bil som stoppades i Töcksfors 19 oktober i fjol.

En tulltjänsteman hade reagerat på att han mötte två Litauenregistrerade bilar med nån kilometers mellanrum på en väg i Dalsland. Kontakt togs med kollegor norröver vilket ledde till att bil ett stoppades på den norska sidan medan bil två togs om hand i Töcksfors.

Vid undersökning av bil två hittades narkotikan i bilens balkar. Att bilarna passerat via Öresundsbron med några minuters mellanrum och färdats samma väg genom Sverige var en faktor som styrkte att de samåkt. Att männen i bil ett slängt två mobiltelefoner innan de passerade gränsen en annan.

I bilarnas gps:er fanns dessutom flera gemensamma uppgifter. Information i den gps som fanns i bil ett visade att den använts vid fem resor med samma, lite aviga resväg med tanke på slutmålet Oslo, som gjorts från Litauen under augusti till oktober 2014. Vid hemresorna hade en snabbare och mer direkt rutt använts.

Utöver fängelsedomen utvisas de tre männen; 25, 30 och 37 år gamla, i tio år framöver.

En tulltjänsteman hade reagerat på att han mötte två Litauenregistrerade bilar med nån kilometers mellanrum på en väg i Dalsland. Kontakt togs med kollegor norröver vilket ledde till att bil ett stoppades på den norska sidan medan bil två togs om hand i Töcksfors.

Vid undersökning av bil två hittades narkotikan i bilens balkar. Att bilarna passerat via Öresundsbron med några minuters mellanrum och färdats samma väg genom Sverige var en faktor som styrkte att de samåkt. Att männen i bil ett slängt två mobiltelefoner innan de passerade gränsen en annan.

I bilarnas gps:er fanns dessutom flera gemensamma uppgifter. Information i den gps som fanns i bil ett visade att den använts vid fem resor med samma, lite aviga resväg med tanke på slutmålet Oslo, som gjorts från Litauen under augusti till oktober 2014. Vid hemresorna hade en snabbare och mer direkt rutt använts.

Utöver fängelsedomen utvisas de tre männen; 25, 30 och 37 år gamla, i tio år framöver.