2015-03-11 09:52

2015-03-11 10:01

Färre unga arbetslösa i Värmland

HAGFORS/VÄRMLAND: Bättre läge på arbetsmarknaden

Arbetslösheten bland ungdomar minskar. I Hagfors kommun är förbättringen den största i länet.

19,2 procent av arbetskraften 18-24 år i Värmland saknade jobb i februari. Det innebär att 2 956 ungdomar i Värmland var arbetslösa, vilket är 521 färre jämfört med februari 2014 och en minskning med 2,6 procentenheter. Riksgenomsnittet var 14,3 procents arbetslöshet bland unga och en minskning med 1,9 procent.

Bättre i Hagfors

Hagfors är en kommun i länet som kan stoltsera med den största minskningen av arbetslösa ungdomar, 22,9 procent jämfört med 30,3 i februari 2014. Totalt fanns 123 arbetslösa ungdomar i Hagfors i februari 2015 jämfört med 196 året, vilken innebär en minskning med 37,2 procent.

Praktik är viktigt

Arbetsförmedlingens sektionschef Louise Lidman säger att flera faktorer ligger bakom den positiva utvecklingen i Hagfors, viktigast är kanske arbetet med att tillsammans med ungdomen hitta lämpliga praktikplatser.

– Praktik är ett bra sätt för ungdomar att få arbetslivserfarenhet och referenser som ökar deras chanser att få ett arbete. De får också förslag på jobb att söka vid sina kontakter med oss. Detta sammantaget med våra täta kontakter och uppföljningar med ungdomarna har bidragit till det goda resultatet, säger Louise Lidman.

Minskad arbetslöshet

Totalt sett var 9,2 procent av den värmländska arbetskraften, 11 907 personer, utan jobb i februari 2015, vilket var 0,6 procentenheter bättre än året innan.

19,2 procent av arbetskraften 18-24 år i Värmland saknade jobb i februari. Det innebär att 2 956 ungdomar i Värmland var arbetslösa, vilket är 521 färre jämfört med februari 2014 och en minskning med 2,6 procentenheter. Riksgenomsnittet var 14,3 procents arbetslöshet bland unga och en minskning med 1,9 procent.

Bättre i Hagfors

Hagfors är en kommun i länet som kan stoltsera med den största minskningen av arbetslösa ungdomar, 22,9 procent jämfört med 30,3 i februari 2014. Totalt fanns 123 arbetslösa ungdomar i Hagfors i februari 2015 jämfört med 196 året, vilken innebär en minskning med 37,2 procent.

Praktik är viktigt

Arbetsförmedlingens sektionschef Louise Lidman säger att flera faktorer ligger bakom den positiva utvecklingen i Hagfors, viktigast är kanske arbetet med att tillsammans med ungdomen hitta lämpliga praktikplatser.

– Praktik är ett bra sätt för ungdomar att få arbetslivserfarenhet och referenser som ökar deras chanser att få ett arbete. De får också förslag på jobb att söka vid sina kontakter med oss. Detta sammantaget med våra täta kontakter och uppföljningar med ungdomarna har bidragit till det goda resultatet, säger Louise Lidman.

Minskad arbetslöshet

Totalt sett var 9,2 procent av den värmländska arbetskraften, 11 907 personer, utan jobb i februari 2015, vilket var 0,6 procentenheter bättre än året innan.