2015-03-10 17:00

2015-03-10 17:00

Känslig datainformation kopierades

ÖSTRA VÄRMLAND

Personaldatorn på behandlingshemmet lämnades obevakad och känslig information om en av de boende kopierades.

Det var i samband med en filmvisning som risken för ett allvarligt missförhållande utspelade sig och intrånget polisanmäldes. Det faktum att datorn lämnades obevakad, strider mot verksamhetens rutiner.

Händelsen lex Sarah-anmäldes, men Inspektionen för vård om omsorg som granskat ärendet anser att behandlingshemmet vidtagit tillräckliga åtgärder, bland annat förvaras numera personaldatorer inlåsta.

Den berörda klienten har skrivits ut och kommunen där klienten nu är skriven har informerats.

Det var i samband med en filmvisning som risken för ett allvarligt missförhållande utspelade sig och intrånget polisanmäldes. Det faktum att datorn lämnades obevakad, strider mot verksamhetens rutiner.

Händelsen lex Sarah-anmäldes, men Inspektionen för vård om omsorg som granskat ärendet anser att behandlingshemmet vidtagit tillräckliga åtgärder, bland annat förvaras numera personaldatorer inlåsta.

Den berörda klienten har skrivits ut och kommunen där klienten nu är skriven har informerats.