2015-03-09 10:18

2015-03-09 15:50

Sjukgymnast krävs på 200 000 kronor

VÄRMLAND

(UPPDATERAD 15.50) En privatpraktiserande sjukgymnast har blivit påkommen med att inte ha dokumenterat ett stort antal patientbesök. Landstinget kräver nu tillbaka 212 000 kronor som sjukgymnasten fått i ersättning. Dessutom anmäls sjukgymnasten till den statliga tillsynsmyndigheten.

För ett par år sedan dömdes sjukgymnasten och landstingspolitikern (M) Annétthe Zettergren till ett flerårigt fängelsestraff sedan hon lurat landstinget på flera miljoner kronor i ersättning för påhittade behandlingar.

Avslöjandet fick landstinget att skärpa kontrollen av de privatpraktiserande sjukgymnaster som arbetar med ersättning från landstinget.

För ett par år sedan fick en sjukgymnast ett återkrav på närmare 90 000 kronor för behandlingar som inte fanns dokumenterade i patientjournaler. Och nu får en annan sjukgymnast ett återkrav på hela 212 000 kronor.

Oberoende granskning

I båda de här fallen gör landstinget dessutom en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg.

– Om det inte finns några noteringar i patientjournalerna kan man inte i efterhand se vad patienten har fått för behandling, säger divisionschef Jan Hultbäck på landstinget. Då finns det en fara för patientsäkerheten och det är allvarliga än den ekonomiska delen.

Den första sjukgymnasten fastnade i ett kontrollsystem som ”larmar” om patienter som får påfallande många behandlingar hos en och samma sjukgymnast. Den nu aktuella sjukgymnasten fastnade i stället i en planerad revision.

Revisionsrapport

Ett revisionsföretag, som landstinget anlitade, granskade tio privatpraktiserande sjukgymnaster som arbetar med ersättning från landstinget enligt den så kallade nationella listan.

– Vi fick en förhandsinformation om resultatet av revisionen, säger Jan Hultbäck. Och då bestämde vi oss för att göra en fördjupad granskning.

På landstinget tror man inte att det handlar om något bedrägeri och därför gör man ingen polisanmälan. Man tror att behandlingarna har utförts men eftersom de inte finns dokumenterade finns det ingen grund för att betala ut ersättning för dem.

Det kan tilläggas att inget av de här två fallen kommer ens i närheten av de summor som Zettergrens bedrägerier handlade om.

Jan Hultbäck tycker att fallet också visar att landstingets kontrollsystem numera fungerar.

För ett par år sedan dömdes sjukgymnasten och landstingspolitikern (M) Annétthe Zettergren till ett flerårigt fängelsestraff sedan hon lurat landstinget på flera miljoner kronor i ersättning för påhittade behandlingar.

Avslöjandet fick landstinget att skärpa kontrollen av de privatpraktiserande sjukgymnaster som arbetar med ersättning från landstinget.

För ett par år sedan fick en sjukgymnast ett återkrav på närmare 90 000 kronor för behandlingar som inte fanns dokumenterade i patientjournaler. Och nu får en annan sjukgymnast ett återkrav på hela 212 000 kronor.

Oberoende granskning

I båda de här fallen gör landstinget dessutom en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg.

– Om det inte finns några noteringar i patientjournalerna kan man inte i efterhand se vad patienten har fått för behandling, säger divisionschef Jan Hultbäck på landstinget. Då finns det en fara för patientsäkerheten och det är allvarliga än den ekonomiska delen.

Den första sjukgymnasten fastnade i ett kontrollsystem som ”larmar” om patienter som får påfallande många behandlingar hos en och samma sjukgymnast. Den nu aktuella sjukgymnasten fastnade i stället i en planerad revision.

Revisionsrapport

Ett revisionsföretag, som landstinget anlitade, granskade tio privatpraktiserande sjukgymnaster som arbetar med ersättning från landstinget enligt den så kallade nationella listan.

– Vi fick en förhandsinformation om resultatet av revisionen, säger Jan Hultbäck. Och då bestämde vi oss för att göra en fördjupad granskning.

På landstinget tror man inte att det handlar om något bedrägeri och därför gör man ingen polisanmälan. Man tror att behandlingarna har utförts men eftersom de inte finns dokumenterade finns det ingen grund för att betala ut ersättning för dem.

Det kan tilläggas att inget av de här två fallen kommer ens i närheten av de summor som Zettergrens bedrägerier handlade om.

Jan Hultbäck tycker att fallet också visar att landstingets kontrollsystem numera fungerar.