2015-03-09 13:03

2015-03-09 13:03

Hjärtstartare räddar liv

HJÄRTAT: Snabba insatser avgörande vid plötsligt hjärtstopp

En snabb insats är avgörande om man ska kunna rädda personer som drabbats av plötsligt hjärtstopp. Tillgång till en hjärtstartare kan vara skillnaden mellan liv och död, enligt Hjärt-lungfonden.

Prognosen vid plötsligt hjärtstopp är inte god. Bara var åttonde av de 324 värmlänningar som drabbats av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus under 2012 och 2013 överlevde.

Men utsikterna har förbättrats på senare tid. Varje år drabbas cirka 10 000 svenskar av hjärtstopp. Antalet överlevande sedan 2005 har ökat från 200 till över 500. En starkt bidragande orsak är att det gjorts snabba insatser på plats.

– Omedelbar hjärt-lungräddning som håller i gång blodcirkulationen i kombination med hjärtstartare är det enda sättet att rädda liv. Den som får en stöt av en hjärtstartare inom tre minuter har 75 procents chans att överleva, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-lungfonden.

Hjärt-lungfondens mål är att öka antalet överlevande till 1 200 inom en tioårsperiod. Ett led i att nå målet är att öka tillgången till hjärtstartare.

I dag finns 10 000 registrerade hjärtstartare i landet vilket kan jämföras med omkring 2 000 för fem år sedan. I Värmland fanns 241 registrerade hjärtstartare förra året.

Prognosen vid plötsligt hjärtstopp är inte god. Bara var åttonde av de 324 värmlänningar som drabbats av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus under 2012 och 2013 överlevde.

Men utsikterna har förbättrats på senare tid. Varje år drabbas cirka 10 000 svenskar av hjärtstopp. Antalet överlevande sedan 2005 har ökat från 200 till över 500. En starkt bidragande orsak är att det gjorts snabba insatser på plats.

– Omedelbar hjärt-lungräddning som håller i gång blodcirkulationen i kombination med hjärtstartare är det enda sättet att rädda liv. Den som får en stöt av en hjärtstartare inom tre minuter har 75 procents chans att överleva, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-lungfonden.

Hjärt-lungfondens mål är att öka antalet överlevande till 1 200 inom en tioårsperiod. Ett led i att nå målet är att öka tillgången till hjärtstartare.

I dag finns 10 000 registrerade hjärtstartare i landet vilket kan jämföras med omkring 2 000 för fem år sedan. I Värmland fanns 241 registrerade hjärtstartare förra året.