2015-03-09 12:41

2015-03-09 14:27

Brister i arbetsmiljön hos Förenade buss

KARLSTAD: Kräver att bristerna åtgärdas

Arbetsmiljöverket hittade vid en inspektion flera brister i arbetsmiljön hos Förenade buss.
Nu kräver de att bristerna åtgärdas.

I slutet av februari genomförde Arbetsmiljöverket en inspektion hos Förenade buss som bland annat ansvarar för stadstrafiken i Karlstad.

De hittade då flera brister.

Under vinterhalvåret fryser personalen som arbetar i tvätthallen. Detta eftersom portarna måste hållas öppna för att klara det höga arbetstempot som råder.

Arbetsmiljöverket kräver att problemet med den låga inomhustemperaturen i tvätthallen under vintertid åtgärdas.

De hittade även flera brister kring diverse rutiner för personalen.

Personalen hanterar starka frätande kemikalier på ett sätt att det kan stänka i ögonen. Men någon fast monterad ögondusch saknas i tvätthallen – något som Arbetsmiljöverket nu kräver att Förenade buss ska åtgärda.

Förenade buss ska i april vid ett uppföljningsbesök informera Arbetsmiljöverket vilka åtgärder som har genomförts.

Företagets vd Bengt Åström har varit ledig och har därför inte hunnit ta del av Arbetsmiljöverkets synpunkter och krav.

– Men jag utgår självklart ifrån att vi kommer att åtgärda problemen, säger han.

I slutet av februari genomförde Arbetsmiljöverket en inspektion hos Förenade buss som bland annat ansvarar för stadstrafiken i Karlstad.

De hittade då flera brister.

Under vinterhalvåret fryser personalen som arbetar i tvätthallen. Detta eftersom portarna måste hållas öppna för att klara det höga arbetstempot som råder.

Arbetsmiljöverket kräver att problemet med den låga inomhustemperaturen i tvätthallen under vintertid åtgärdas.

De hittade även flera brister kring diverse rutiner för personalen.

Personalen hanterar starka frätande kemikalier på ett sätt att det kan stänka i ögonen. Men någon fast monterad ögondusch saknas i tvätthallen – något som Arbetsmiljöverket nu kräver att Förenade buss ska åtgärda.

Förenade buss ska i april vid ett uppföljningsbesök informera Arbetsmiljöverket vilka åtgärder som har genomförts.

Företagets vd Bengt Åström har varit ledig och har därför inte hunnit ta del av Arbetsmiljöverkets synpunkter och krav.

– Men jag utgår självklart ifrån att vi kommer att åtgärda problemen, säger han.