2015-03-08 08:46

2015-03-08 08:57

Kristdemokraterna i Värmland nominerar Busch Thor

POLITIK

Ebba Busch Thor nominerades till ny partiledare under Kristdemokraternas i Värmlands vårstämma på lördagen.

– Hennes kommunikativa förmåga, tydlighet och ideologiska förankring i partiet är viktiga faktorer för distriktets nominering. Vi välkomnar hennes vilja till förnyelse både när det gäller ledarskap och  politikutveckling. Jag är glad över den öppna nomineringsprocess som har varit, där även lokala partimedlemmar haft möjlighet att säga sitt i en så för partiet avgörande fråga, säger Elisabeth Kihlström i ett pressmeddelande.

På stämman valdes Elisabeth Kihlström, Karlstad, till ny ordförande för Kristdemokraterna i Värmland. Till förste vice ordförande valdes Kjell-Arne Ottosson, Årjäng och till andre vice ordförande Olof Olsson, Säffle.

 

– Hennes kommunikativa förmåga, tydlighet och ideologiska förankring i partiet är viktiga faktorer för distriktets nominering. Vi välkomnar hennes vilja till förnyelse både när det gäller ledarskap och  politikutveckling. Jag är glad över den öppna nomineringsprocess som har varit, där även lokala partimedlemmar haft möjlighet att säga sitt i en så för partiet avgörande fråga, säger Elisabeth Kihlström i ett pressmeddelande.

På stämman valdes Elisabeth Kihlström, Karlstad, till ny ordförande för Kristdemokraterna i Värmland. Till förste vice ordförande valdes Kjell-Arne Ottosson, Årjäng och till andre vice ordförande Olof Olsson, Säffle.