2015-03-08 11:52

2015-03-08 11:52

Då gör polisen extra bälteskontroller

VÄRMLAND

Under hela nästa vecka gör polisen en extra satsning på att kontrollera bältesanvändningen. Insatsveckan är gemensam för hela Europa.

Bältesanvändningen i Sverige varierar regionalt och är betydligt sämre bland vuxna i baksätet och ännu sämre i buss.

Enligt statistik från Trafikverket är andelen som använder bilbälte av förare så hög som 98 proccent. Bland passagerare är den dock betydligt sämre. Värmland tillhör ett av de sämre länen då mer än var tionde passagerare inte använder bälte.

Det kan bli dyrt om du struntar i bältet – 1500 kronor i böter. Om du som förare inte ser till så att passagerare under 15 år har bälte blir det ännu dyrare - 2500 kronor.

Bältesanvändningen i Sverige varierar regionalt och är betydligt sämre bland vuxna i baksätet och ännu sämre i buss.

Enligt statistik från Trafikverket är andelen som använder bilbälte av förare så hög som 98 proccent. Bland passagerare är den dock betydligt sämre. Värmland tillhör ett av de sämre länen då mer än var tionde passagerare inte använder bälte.

Det kan bli dyrt om du struntar i bältet – 1500 kronor i böter. Om du som förare inte ser till så att passagerare under 15 år har bälte blir det ännu dyrare - 2500 kronor.