2015-02-28 14:48

2015-03-01 12:21

Läkare får kritik av IVO

VÄRMLAN: "Patientsäkerheten hotad"

Ortopedläkaren har anmälts flera gånger.
Nu kritiseras han av IVO för att ha hotat patientsäkerheten.

Läkaren har arbetat vid flera sjukhus i Värmland och lex Mariaanmälningarna mot honom har handlat om komplikationer i samband med operationer. En anmälan gällde en operation av en bruten handled, där patienten tvingades till en ny operation eftersom frakturläget hade försämrats – trots operationen.

Flera operationer

En annan patient opererades för en fraktur vid armbågsleden, men frakturen läkte inte som den skulle och patienten tvingades gå med smärta, nedsatt rörlighet och en djup infektion.

Drygt två år efter skadetillfället, då patienten hade omopererats flera gånger, kunde till sist en lyckad operation genomföras. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har bland annat låtit en erfaren ortopedkirurg granskat ärendena. IVO instämmer i kirurgens bedömning: att den nu kritiserade läkaren har utfört ett antal behandlingar som inte baserats på vetenskap och beprövad erfarenhet, liksom att ingrepp genomförts utan adekvat utredning.

Bristande insikt

IVO bedömer att läkaren delvis haft en bristande insikt om det egna yrkesansvaret. Man ser dessutom såpass allvarliga risker att patientsäkerheten har varit hotad. Förutom lex Mariaanmälningarna, varav sex gjordes mellan mars och december 2013, finns också ett antal avvikelserapporter.

Landstinget i Värmland har begränsat läkarens möjlighet att operera på egen hand. Han har också erbjudits kompletterande tjänstgöring, där han kommer att arbeta tillsammans med erfarna kollegor.

Läkaren har arbetat vid flera sjukhus i Värmland och lex Mariaanmälningarna mot honom har handlat om komplikationer i samband med operationer. En anmälan gällde en operation av en bruten handled, där patienten tvingades till en ny operation eftersom frakturläget hade försämrats – trots operationen.

Flera operationer

En annan patient opererades för en fraktur vid armbågsleden, men frakturen läkte inte som den skulle och patienten tvingades gå med smärta, nedsatt rörlighet och en djup infektion.

Drygt två år efter skadetillfället, då patienten hade omopererats flera gånger, kunde till sist en lyckad operation genomföras. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har bland annat låtit en erfaren ortopedkirurg granskat ärendena. IVO instämmer i kirurgens bedömning: att den nu kritiserade läkaren har utfört ett antal behandlingar som inte baserats på vetenskap och beprövad erfarenhet, liksom att ingrepp genomförts utan adekvat utredning.

Bristande insikt

IVO bedömer att läkaren delvis haft en bristande insikt om det egna yrkesansvaret. Man ser dessutom såpass allvarliga risker att patientsäkerheten har varit hotad. Förutom lex Mariaanmälningarna, varav sex gjordes mellan mars och december 2013, finns också ett antal avvikelserapporter.

Landstinget i Värmland har begränsat läkarens möjlighet att operera på egen hand. Han har också erbjudits kompletterande tjänstgöring, där han kommer att arbeta tillsammans med erfarna kollegor.