2015-02-27 13:51

2015-02-27 13:51

Samverkan i äldrevården kan bli bättre

VÄRMLAND

Samverkan mellan landstinget och kommunerna när det handlar om äldrevård och läkemedelshantering kan bli bättre, det visar en granskning som landstingets och kommunernas revisorer har gjort.

Granskningen visar också att det finns möjlighet att undvika återinläggning av patienter genom bättre planering, liksom vårdsamverkan mellan sjukhus, hemsjukvård, kommunens vård och omsorg samt primärvården. Den studie som är en del av granskningen visar att en stor del av de studerade återinläggningarna hade kunnat undvikas.

Bland flera förbättringsområden vill revisorerna bland annat se ett gemensamt system för systematisk uppföljning av avvikelser mellan landstinget och länets kommuner.

Granskningen visar också att det finns möjlighet att undvika återinläggning av patienter genom bättre planering, liksom vårdsamverkan mellan sjukhus, hemsjukvård, kommunens vård och omsorg samt primärvården. Den studie som är en del av granskningen visar att en stor del av de studerade återinläggningarna hade kunnat undvikas.

Bland flera förbättringsområden vill revisorerna bland annat se ett gemensamt system för systematisk uppföljning av avvikelser mellan landstinget och länets kommuner.