2015-02-27 15:44

2015-02-27 15:51

Omhändertagna hästar går till försäljning

VÄRMLAND: Polisen har fått beslut om att avyttra djurbesättning

De fyra hästar som omhändertogs av Länsstyrelsen den 30 januari skall nu säljas via anbud.
– Det är den vägen vi har att gå, djuren är sociala och trevliga och är värda att komma till nya hem, säger Carola Eriksson, djurskyddshandläggare på Länsstyrelsen.

Den nionde januari i år fick Länsstyrelsen ta emot en anmälan om bristande hästhållning på en ort Värmland. Efter kontroll fick ägaren till djuren ett föreläggande om sju punkter att förbättra för besättningen på fyra hästar, en fjording och tre arabston i åldrarna sex till tjugoett år

Brister ledde till omhändertagande

– Det fanns brister i utfordring av mat och vatten, renhållning och utevistelse, säger Carola Eriksson, djurskyddshandläggare, Länsstyrelsen.

Ytterligare förlägganden gavs med efterföljande kontroller. Vid besöket den 30 januari beslutade Länsstyrelsen om ett omhändertagande.

– Djuren var inte så illa däran, men de låg under normalhull och var väldigt törstiga vid vårt besök. Vi bedömde det som utsiktslöst att djuren skulle få det bättre.

Beslut om försäljning

Besättningen har fått ett tillfälligt hem och nu har Polisen fått beslut på att hästarna ska säljas, där försäljningen kommer att ske via anbud. Ärendet har snabb handläggning, visning sker onsdag nästa vecka och anbuden ska vara Polisen tillhanda måndagen därpå.

– Det här är alltid en tråkig utveckling, i det här fallet var ägaren oförmögen att ta hand om sina djur. Vi arbetar med så skyndsam hantering som möjligt och det är också ägarens önskan för djurens bästa, säger Patrik Hellberg, polisens djurhandläggare.

Blir registrerade

Samtliga hästar är enligt uppgift trevliga och sociala, arabstona har fina linjer och bra härstamning. Ett fyraårigt sto är dräktigt och beräknas få föl i juni. Registrering och hästpass beräknas vara klara efter helgen.

– Jag besökte stallet häromdagen och det var mycket trevliga hästar. De är dock varierat hanterade och inte ridna på flera år. Vi hoppas hitta nya hem så snart som möjligt.

Den nionde januari i år fick Länsstyrelsen ta emot en anmälan om bristande hästhållning på en ort Värmland. Efter kontroll fick ägaren till djuren ett föreläggande om sju punkter att förbättra för besättningen på fyra hästar, en fjording och tre arabston i åldrarna sex till tjugoett år

Brister ledde till omhändertagande

– Det fanns brister i utfordring av mat och vatten, renhållning och utevistelse, säger Carola Eriksson, djurskyddshandläggare, Länsstyrelsen.

Ytterligare förlägganden gavs med efterföljande kontroller. Vid besöket den 30 januari beslutade Länsstyrelsen om ett omhändertagande.

– Djuren var inte så illa däran, men de låg under normalhull och var väldigt törstiga vid vårt besök. Vi bedömde det som utsiktslöst att djuren skulle få det bättre.

Beslut om försäljning

Besättningen har fått ett tillfälligt hem och nu har Polisen fått beslut på att hästarna ska säljas, där försäljningen kommer att ske via anbud. Ärendet har snabb handläggning, visning sker onsdag nästa vecka och anbuden ska vara Polisen tillhanda måndagen därpå.

– Det här är alltid en tråkig utveckling, i det här fallet var ägaren oförmögen att ta hand om sina djur. Vi arbetar med så skyndsam hantering som möjligt och det är också ägarens önskan för djurens bästa, säger Patrik Hellberg, polisens djurhandläggare.

Blir registrerade

Samtliga hästar är enligt uppgift trevliga och sociala, arabstona har fina linjer och bra härstamning. Ett fyraårigt sto är dräktigt och beräknas få föl i juni. Registrering och hästpass beräknas vara klara efter helgen.

– Jag besökte stallet häromdagen och det var mycket trevliga hästar. De är dock varierat hanterade och inte ridna på flera år. Vi hoppas hitta nya hem så snart som möjligt.