2015-02-26 06:00

2015-02-26 07:28

Värktabletter flyttar åter in på apoteken i höst

SVERIGE: Omstridd försäljning av paracetamol i tablettform

Trots kritik håller Läkemedelsverket fast vid förslaget att tabletter med paracetamol endast ska få säljas på apotek. Ett försäljningsstopp skulle kunna träda i kraft i höst.

Det är nu drygt fem år sedan som vissa receptfria läkemedel fick börja säljas utanför apotek. Över 600 läkemedel godkändes och många av dem har också hittat till hyllorna i våra livsmedelsbutiker. Tanken var förstås att göra det enklare att skaffa receptfria läkemedel oavsett var i landet man bor.

Problematisk försäljning

Men nu har det visat sig att den ökade tillgängligheten också har blivit ett problem.

Åtminstone vad gäller smärtstillande tabletter innehållande paracetamol. Den slutsatsen har Läkemedelsverket dragit av ett kraftigt ökat antal samtal från hälso- och sjukvården till Giftinformationscentralen avseende paracetamolförgiftningar.

Utred konsekvenser

Förhastade slutsatser anser kritiker, som menar att det kan finnas andra orsaker till ökningen av frågor kring överdoseringar och förgiftningar. Samt att det är receptförskrivet paracetamol som svarar för försäljningsökningen av preparaten, inte de receptfria tabletterna.

Men Läkemedelsverket fortsätter på det inslagna spåret.

– Något beslut om försäljningsförbud av receptfria tabletter med paracetamol på andra ställen än apotek har ännu inte fattats, men väntas komma inom de närmaste veckorna. 1 juli föreslås som stopp för utleveranser från partihandel och försäljningsstopp i detaljhandeln kan bli den 1 september, säger Mårten Forrest, kommunikationsstrateg på Läkemedelsverket.

Läs alltid noga

Att läsa bipacksedeln innan du börjar använda ett läkemedel är alltid viktigt. Det som nu får tillsynsmyndigheten att vilja minska tillgängligheten för paracetamolpreparat är inte risken för extremt sällsynta fall av allvarliga tillstånd som Lyells syndrom.

Det handlar snarare om risken för allvarliga förgiftningar och leverskador vid överdosering i storleksordningen 15 tabletter. Överskriden dygnsdos över tid i kombination med alkohol kan också leda till förgiftning.

Det är nu drygt fem år sedan som vissa receptfria läkemedel fick börja säljas utanför apotek. Över 600 läkemedel godkändes och många av dem har också hittat till hyllorna i våra livsmedelsbutiker. Tanken var förstås att göra det enklare att skaffa receptfria läkemedel oavsett var i landet man bor.

Problematisk försäljning

Men nu har det visat sig att den ökade tillgängligheten också har blivit ett problem.

Åtminstone vad gäller smärtstillande tabletter innehållande paracetamol. Den slutsatsen har Läkemedelsverket dragit av ett kraftigt ökat antal samtal från hälso- och sjukvården till Giftinformationscentralen avseende paracetamolförgiftningar.

Utred konsekvenser

Förhastade slutsatser anser kritiker, som menar att det kan finnas andra orsaker till ökningen av frågor kring överdoseringar och förgiftningar. Samt att det är receptförskrivet paracetamol som svarar för försäljningsökningen av preparaten, inte de receptfria tabletterna.

Men Läkemedelsverket fortsätter på det inslagna spåret.

– Något beslut om försäljningsförbud av receptfria tabletter med paracetamol på andra ställen än apotek har ännu inte fattats, men väntas komma inom de närmaste veckorna. 1 juli föreslås som stopp för utleveranser från partihandel och försäljningsstopp i detaljhandeln kan bli den 1 september, säger Mårten Forrest, kommunikationsstrateg på Läkemedelsverket.

Läs alltid noga

Att läsa bipacksedeln innan du börjar använda ett läkemedel är alltid viktigt. Det som nu får tillsynsmyndigheten att vilja minska tillgängligheten för paracetamolpreparat är inte risken för extremt sällsynta fall av allvarliga tillstånd som Lyells syndrom.

Det handlar snarare om risken för allvarliga förgiftningar och leverskador vid överdosering i storleksordningen 15 tabletter. Överskriden dygnsdos över tid i kombination med alkohol kan också leda till förgiftning.