2015-02-26 06:00

2015-02-26 06:00

Klagar på vårdplatsbrist

SJUKVÅRD

Läkarna på de sju medicinklinikerna vid Centralsjukhuset i Karlstad klagar i ett brev till landstinget på en tilltagande brist på vårdplatser.

Bristen sägs ha blivit särskilt akut den senaste veckan med återkommande vårdplatskonferenser för att hitta plats för alla som behöver läggas in som följd. Läkarna hävdar att bristen utgör ett hot mot patientsäkerheten men även mot läkarnas arbetsmiljö.

Bristen sägs ha blivit särskilt akut den senaste veckan med återkommande vårdplatskonferenser för att hitta plats för alla som behöver läggas in som följd. Läkarna hävdar att bristen utgör ett hot mot patientsäkerheten men även mot läkarnas arbetsmiljö.