2015-02-25 13:48

2015-02-25 13:48

Sjukpenningtalet ökar i Värmland

VÄRMLAND: Kvinnor mer hemma från jobbet

På ett år har sjukpenningtalet i Värmland stigit med 1,3 dagar och ökningen är störst bland kvinnor.

Sjukpenningtalet för riket var i januari 9,48 dagar. Sedan januari 2014 har det stigit med 1,04 dagar. Ohälsotalet i januari 2015 blev 27,4 dagar, vilket är en ökning med 0,6 dagar sedan motsvarande månad i fjol. Ohälsotalet för kvinnor var 32,9 dagar, medan ohälsotalet för män var 22,1 dagar. Det betyder att i januari 2015 var kvinnors ohälsotal 49 procent högre än männens. Ökningen sedan januari ifjol var 0,9 dagar för kvinnor och 0,3 dagar för män.

– Den sammantagna sjukfrånvaron som beskrivs av ohälsotalet ökade svagt i januari. Personer med sjukersättning fortsätter att minska, säger Jan Larsson, utvärderingschef på Försäkringskassan.

Samma i Värmland

Värmland följer samma utveckling och hade i januari ett sjukpenningtal på 10,1 dagar, i jämförelse med januari 2014 då sjukpenningtalet var 8,8 dagar. Sjukpenningtalet steg därmed med 1,3 dagar på ett år.

Kvinnor hade ett sjukpenningtal på 13,3 dagar att jämföra med män som hade 7,0 dagar. Ökningen var störst bland kvinnor, som för ett år sedan hade ett sjukpenningtal på 11,5 dagar, medan motsvarande siffra för männen var 6,2 dagar.

Varför har Värmland högre sjukpenningtal i jämförelse med övriga riket?

– Det finns inga lokala analyser gjorda men det kan finnas delförklaringar, som exempelvis att kvinnor i offentlig sektor har högre sjuktal och att sjukskrivningar tenderar att bli längre bland arbetslösa. Men något specifikt kan vi inte peka på, säger Linda Svenske, presskontakt hos Försäkringskassan.

Varför ökar sjukpenningtalet totalt sett?

– Man ska komma ihåg att även om det under senare år skett en ökning i sjukfrånvaron så ligger den på en historiskt låg nivå. Det konstateras också i vår senaste socialförsäkringsrapport, säger Linda Svenske.

Räknas under ett år

Sjukpenningtalet är en snittsiffra för antalet dagar med sjukpenning per person under en 12-månaders period omräknat till hela dagar. Sjukpenningtalet är ett mått på ohälsan i Sverige, läns- och kommunnivå. Tidigare beslutad sjuk- och aktivitetsersättning ingår alltså inte i talet. Ohälsotalet är Försäkringskassans mått på frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen under en 12-månadersperiod.

Sjukpenningtalet för riket var i januari 9,48 dagar. Sedan januari 2014 har det stigit med 1,04 dagar. Ohälsotalet i januari 2015 blev 27,4 dagar, vilket är en ökning med 0,6 dagar sedan motsvarande månad i fjol. Ohälsotalet för kvinnor var 32,9 dagar, medan ohälsotalet för män var 22,1 dagar. Det betyder att i januari 2015 var kvinnors ohälsotal 49 procent högre än männens. Ökningen sedan januari ifjol var 0,9 dagar för kvinnor och 0,3 dagar för män.

– Den sammantagna sjukfrånvaron som beskrivs av ohälsotalet ökade svagt i januari. Personer med sjukersättning fortsätter att minska, säger Jan Larsson, utvärderingschef på Försäkringskassan.

Samma i Värmland

Värmland följer samma utveckling och hade i januari ett sjukpenningtal på 10,1 dagar, i jämförelse med januari 2014 då sjukpenningtalet var 8,8 dagar. Sjukpenningtalet steg därmed med 1,3 dagar på ett år.

Kvinnor hade ett sjukpenningtal på 13,3 dagar att jämföra med män som hade 7,0 dagar. Ökningen var störst bland kvinnor, som för ett år sedan hade ett sjukpenningtal på 11,5 dagar, medan motsvarande siffra för männen var 6,2 dagar.

Varför har Värmland högre sjukpenningtal i jämförelse med övriga riket?

– Det finns inga lokala analyser gjorda men det kan finnas delförklaringar, som exempelvis att kvinnor i offentlig sektor har högre sjuktal och att sjukskrivningar tenderar att bli längre bland arbetslösa. Men något specifikt kan vi inte peka på, säger Linda Svenske, presskontakt hos Försäkringskassan.

Varför ökar sjukpenningtalet totalt sett?

– Man ska komma ihåg att även om det under senare år skett en ökning i sjukfrånvaron så ligger den på en historiskt låg nivå. Det konstateras också i vår senaste socialförsäkringsrapport, säger Linda Svenske.

Räknas under ett år

Sjukpenningtalet är en snittsiffra för antalet dagar med sjukpenning per person under en 12-månaders period omräknat till hela dagar. Sjukpenningtalet är ett mått på ohälsan i Sverige, läns- och kommunnivå. Tidigare beslutad sjuk- och aktivitetsersättning ingår alltså inte i talet. Ohälsotalet är Försäkringskassans mått på frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen under en 12-månadersperiod.

Högst sjukpenningtal i Hagfors

Sjukpenningtalet per kommun i Värmlands län:

Hagfors: 13,9

Säffle: 13,7

Arvika: 13,4

Eda: 12,7

Grums: 12,5

Filipstad: 11,7

Storfors: 11,5

Forshaga: 11,4

Årjäng: 10,6

Kristinehamn: 10,6

Munkfors: 10,4

Kil: 10, 2

Sunne: 9,1

Torsby: 8,9

Hammarö: 8,0

Karlstad: 7,9

Sjukpenningtalet för Värmland var i januari 2015 10,1 dagar, motsvarande siffra för riket är 9,48 dagar.

Källa: Försäkringskassan