2015-02-25 11:30

2015-02-25 11:43

Det här stör oss mest med grannarna

VÄRMLAND

Sveriges Bostadsrätts Centrum, SBC, har listat de vanligaste störningarna i svenska bostadsrättsföreningar

Allra vanligast är att man irriterar sig på boende som spelar hög musik och har högljudda fester. Rökare är inteheller populära.

Föga överraskande står inte heller bråkstakar som skriker och gapar i sina lägenheter högt i kurs bland landets bostadsrättsinnehavare.

Men vad kan man egentligen göra åt personer som stör husfriden?

– Den juridiska bedömningen av vad som är en störning kan vara svårt att avgöra för en bostadsrättsstyrelse. Därför bör man anlita sakkunnig hjälp som kan hantera störningsärende i ett tidigt skede. Det är också viktigt att dokumentera alla störningar, gärna med underskrifter och vittnen, för att kunna nå framgång om det leder till prövning i domstol, säger Monika Jukic, Chefsjurist på Sveriges BostadsrättsCentrum, SBC.

Här är de vanligaste störningarna som rapporteras till SBC:

• Grannar som spelar musik på hög volym

• Högljudda fester

• Grannar som röker så att det luktar in i andras lägenheter eller i gemensamma utrymmen

• Högljudda grannar som skriker, gapar och bråkar i sina lägenheter

• Nedskräpning av lägenheter och gemensamma utrymmen 

Allra vanligast är att man irriterar sig på boende som spelar hög musik och har högljudda fester. Rökare är inteheller populära.

Föga överraskande står inte heller bråkstakar som skriker och gapar i sina lägenheter högt i kurs bland landets bostadsrättsinnehavare.

Men vad kan man egentligen göra åt personer som stör husfriden?

– Den juridiska bedömningen av vad som är en störning kan vara svårt att avgöra för en bostadsrättsstyrelse. Därför bör man anlita sakkunnig hjälp som kan hantera störningsärende i ett tidigt skede. Det är också viktigt att dokumentera alla störningar, gärna med underskrifter och vittnen, för att kunna nå framgång om det leder till prövning i domstol, säger Monika Jukic, Chefsjurist på Sveriges BostadsrättsCentrum, SBC.

Här är de vanligaste störningarna som rapporteras till SBC:

• Grannar som spelar musik på hög volym

• Högljudda fester

• Grannar som röker så att det luktar in i andras lägenheter eller i gemensamma utrymmen

• Högljudda grannar som skriker, gapar och bråkar i sina lägenheter

• Nedskräpning av lägenheter och gemensamma utrymmen