2015-02-24 06:00

2015-02-26 17:00

Tjuvjakt gav fler vargar

VÄRMLAND: Vargjakten avslöjade tidigare okänt revir

Ett försök till tjuvjakt har lett till att det bildats fler vargrevir än tidigare. Det visar dna-testning av de djur som sköts under vinterns licensjakt på varg. Sex skjutna vargar, som man trodde hörde till Gårdsjöreviret, visade sig komma från det nybildade Dömlereviret.

Årets licensjakt på 24 vargar i Värmlands län hade som mål att helt tömma fyra revir på djur. Det gällde Gårdsjö och Forshaga i södra Värmland samt Kläggen och Medskogen i norr.

Dna från merparten av de 24 vargarna har nu undersökts och det visar att tre revir är tömda eller så gott som tömda. Men undersökningen har också lett till ett par uppseendeväckande resultat.

En hel familjegrupp med vargar kom nämligen från ett annat revir än man tidigare trodde. Man var övertygad om att man sköt vargar från Gårdsjöreviret men nu visar det sig att två revirmarkerande vuxna djur och fyra valpar eller ungdjur kom från ett nytt revir som länsstyrelsens rovdjursspårare inte kände till. Det numera tomma reviret har fått namnet Dömlereviret.

Resultat av tjuvjakt

Dömlereviret har dessutom bildats som en direkt följd av ett försök till tjuvjakt. I februari 2013 spårades den revirmarkerande hannen från Gårdsjöreviret blödande och svårt haltande i trakten av Munkfors. Det fanns inga beslut om skyddsjakt i denna trakt och inte heller några rapporter om att någon skjutit på en angripande varg. Det kan därför inte ha handlat om något annat än ett försök till tjuvjakt.

Denne hanne från Gårdsjö förlorade sedan sin plats i det gamla reviret. Nu sköts han alltså vid Dömle och visade sig ha bildat ett nytt revir där.

Maria Falkevik, rovdjursansvarig på länsstyrelsen, skriver i en lägesrapport att det är mycket olyckligt att det förekommer illegal jakt på varg. I det här fallet har det lett till att det bildats ytterligare ett vargrevir och att det fötts ännu fler vargar.

Fler angrepp

Om en tjuvjägare dödar föräldradjuren kan det dessutom leda till ökade problem med angrepp på rovdjur som ju ofta är lätta byten för en ung och oerfaren varg.

Den illegala jakten har pågått länge men har hittills inte lett till någon minskning av vargstammen. Den illegala jakten gör det också svårare för de seriösa jägare som ser fram emot att delta i licensjakt även kommande år.

Enligt länsstyrelsens bedömning har reviren i Gårdsjö, Dömle och Kläggen tömts eller nästan tömts genom licensjakten. I Forshaga och Medskogen fälldes däremot bara enstaka ungdjur och inga revirmarkerande vuxna djur. Dessa två revir kan därför mycket väl komma att leva vidare.

Det finns nu också en del resultat från säsongens inventering av vargar. Förutom Dömlereviret så har även det gamla Juvbergsreviret, numera med namnet Kroksjön, fått revirmarkerande vargar.

Tre nya par?

Dessutom finns det indikationer på tre nya par i södra Värmland. Det gäller trakten väster om Svaneholm, Borgvik samt trakten kring sjön Vismen i sydöst.

Fällda vargar:

revirtotaltrevirmarkerandeungdjur
Gårdsjö514
Forshaga303
Dömle624
Kläggen826
Medskogen202
totalt24519

Årets licensjakt på 24 vargar i Värmlands län hade som mål att helt tömma fyra revir på djur. Det gällde Gårdsjö och Forshaga i södra Värmland samt Kläggen och Medskogen i norr.

Dna från merparten av de 24 vargarna har nu undersökts och det visar att tre revir är tömda eller så gott som tömda. Men undersökningen har också lett till ett par uppseendeväckande resultat.

En hel familjegrupp med vargar kom nämligen från ett annat revir än man tidigare trodde. Man var övertygad om att man sköt vargar från Gårdsjöreviret men nu visar det sig att två revirmarkerande vuxna djur och fyra valpar eller ungdjur kom från ett nytt revir som länsstyrelsens rovdjursspårare inte kände till. Det numera tomma reviret har fått namnet Dömlereviret.

Resultat av tjuvjakt

Dömlereviret har dessutom bildats som en direkt följd av ett försök till tjuvjakt. I februari 2013 spårades den revirmarkerande hannen från Gårdsjöreviret blödande och svårt haltande i trakten av Munkfors. Det fanns inga beslut om skyddsjakt i denna trakt och inte heller några rapporter om att någon skjutit på en angripande varg. Det kan därför inte ha handlat om något annat än ett försök till tjuvjakt.

Denne hanne från Gårdsjö förlorade sedan sin plats i det gamla reviret. Nu sköts han alltså vid Dömle och visade sig ha bildat ett nytt revir där.

Maria Falkevik, rovdjursansvarig på länsstyrelsen, skriver i en lägesrapport att det är mycket olyckligt att det förekommer illegal jakt på varg. I det här fallet har det lett till att det bildats ytterligare ett vargrevir och att det fötts ännu fler vargar.

Fler angrepp

Om en tjuvjägare dödar föräldradjuren kan det dessutom leda till ökade problem med angrepp på rovdjur som ju ofta är lätta byten för en ung och oerfaren varg.

Den illegala jakten har pågått länge men har hittills inte lett till någon minskning av vargstammen. Den illegala jakten gör det också svårare för de seriösa jägare som ser fram emot att delta i licensjakt även kommande år.

Enligt länsstyrelsens bedömning har reviren i Gårdsjö, Dömle och Kläggen tömts eller nästan tömts genom licensjakten. I Forshaga och Medskogen fälldes däremot bara enstaka ungdjur och inga revirmarkerande vuxna djur. Dessa två revir kan därför mycket väl komma att leva vidare.

Det finns nu också en del resultat från säsongens inventering av vargar. Förutom Dömlereviret så har även det gamla Juvbergsreviret, numera med namnet Kroksjön, fått revirmarkerande vargar.

Tre nya par?

Dessutom finns det indikationer på tre nya par i södra Värmland. Det gäller trakten väster om Svaneholm, Borgvik samt trakten kring sjön Vismen i sydöst.

Fällda vargar:

revirtotaltrevirmarkerandeungdjur
Gårdsjö514
Forshaga303
Dömle624
Kläggen826
Medskogen202
totalt24519